Poul Sebbelov

Poul Sebbelov er præst i den eneste dansksprogede ortodokse menighed, "Gudsmoders Beskyttelse", som er knyttet til patriarkatet i Istanbul/Konstantinopel. Han konverterede i 1991 til Den Ortodokse Kirke. Sebbelov har studeret ved det ortodokse teologiske institut St. Serge i Paris. Han har en omfattende produktion af artikler om ortodoks kirke og teologi bag sig. Dertil kommer nogen virksomhed med oversættelse og udgivelse af ortodoks litteratur. Han har gennem en årrække været redaktør af et tidsskrift for ortodoks teologi og deltager flittigt i den kirkelige debat. Poul Sebbelov holder ofte foredrag om ortodoks kirke. Gennem nogle år har han forelæst på folkeuniversitetet om emner med tilknytning til kirken, bl.a. ikoner og deres teologiske betydning. Læs alle indlæg, der er skrevet af eller involverer Poul Sebbelov.