<span>Rasmus Jensen</span>

Rasmus Jensen

  • BA i retorik og cand.theol. fra Københavns Universitet

Styrelsesmedlem, Grundtvigsk Forum