<span>Regina Ulf Christensen</span>

Regina Ulf Christensen

  • Fagredaktør, kristendom.dk og religion.dk
  • Cand.mag. i religionsvidenskab og nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet

Regina Ulf Christensen arbejder til dagligt på Hasseris Gymnasium i Aalborg, hvor hun siden 2015 har undervist i religion og dansk og desuden arbejder som læsevejleder. Foruden at undervise i de forskellige religioner, underviser hun meget gerne i religionsfilosofi, som er et af hendes primære interesseområder. Desforuden er hun bestyrelsesmedlem i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF, hvor hun blandt andet er en del af redaktionen, som arbejder på foreningens blad.

Hun er født i 1986, opvokset i Nordjylland og uddannet folkeskolelærer i dansk, engelsk, idræt og kristendom i 2009 fra VIA University College i Skive. Derefter er hun uddannet cand.mag. i religionsvidenskab og nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet i 2015 med særligt fokus på religionsfilosofi og etik. Hun har ydermere været instruktor i faget Studium Generale i tre år på Aarhus Universitet.