Regina Ulf Christensen

Gymnasielærer

Regina Ulf Christensen arbejder til dagligt på Hasseris Gymnasium i Aalborg, hvor hun siden 2015 har undervist i religion og dansk og desuden arbejder som læsevejleder. Foruden at undervise i de forskellige religioner, underviser hun meget gerne i religionsfilosofi, som er et af hendes primære interesseområder. Desforuden er hun bestyrelsesmedlem i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF, hvor hun blandt andet er en del af redaktionen, som arbejder på foreningens blad.
 

Uddannelse: Cand.mag. i religionsvidenskab og nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet

Profilartikler indlæses...