Rikke Ærtebjerg

Contract Manager og menighedsrådsformand

Rikke Ærtebjerg er formand for Ballerup Sogns Menighedsråd og Contract Manager for Københavns Ejendomme og Indkøb. Desuden er hun formand for Foreningen Albergue Ballerup (Pilgrimshus), Ballerup Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Danske Santiagopilgrimme (landsforening) og redaktør af medlemsbladet Pilgrimmen.

Find også Rikke Ærtebjerg her: