Per Rysgaard Jensen

Fhv. domprovst

Forhenværende domprovst Per Rysgaard Jensen, Sorø, er født i Vendsyssel, hvor hans far var provst. I 1960 blev han cand.theol. fra Københavns Universitet, og i studietiden var han medlem af det teologiske studenterråd og formand for samme.

Præstearbejdet indledtes som værnepligtig teolog og ”oldermand” i marinen. I 1961 blev han residerende kapellan i Frederiksværk-Vinderød Pastorat, og herfra søgte han i 1966 til Frederiksborg Slotskirke og Sogn. Her blev han i 1973 udnævnt til provst for Hillerød Provsti. Ved bispevalget i 1980 var han opstillet som kandidat.

I 1988 blev Per Rysgaard Jensen udnævnt til sognepræst ved Helsingør Domkirke, Skt. Olai, og domprovst i Helsingør Stift. Fra dette embede fik han i 2002 bevilget afsked og flyttede med sin hustru til Sorø. Her hjalp han som emeritus med vikartjenester, foredrag, taler i Ringsted-Sorø Provsti og med frivilligt arbejde ved redaktion og udgivelse af Sorøs lydavis for svagtseende og blinde.

Med forudsætning som mangeårig lærer i Forsvarets Civilundervisning har Per Rysgaard Jensen afholdt kurser om kristendom og idéhistorie i samarbejde med folkeoplysningsforbundene og ungdomsskolerne i Hillerød og Helsingør. Han har siddet i Helsingør Stifts kursusudvalg, været formand i stiftets undervisningsudvalg og medlem af Præstehøjskolen 1975-1978 samt medforfatter på biskoppernes arbejdsgruppes udgivelse af materiale til konfirmationsforberedelse. Han har tillige været medlem af og formand for biskoppernes arbejdsgruppe til kongelig anordning 1989 om konfirmation og konfirmationsforberedelse.

1970-1991 var han tillige medlem af Dansk Bibelskoles bestyrelse og medarbejder i Materialecentralen, Religionspædagogisk Centers arbejdsgruppe til udgivelse af kortfilm, video og billeder med undervisningsvejledninger til skolers og folkekirkens kristendomsundervisning. Dette førte til formandskab i årene 1990-1995 for Danmarks Kirkelige Mediecenter i Aarhus. Med interesse for kirkers rum og udsmykning trådte Per Rysgaard Jensen ind som formand for Selskabet for Kirkelig Kunst i perioden 1992-2002.

Privatlivet har siden brylluppet i 1958 drejet sig om familien med tre børn, svigerbørn, otte børnebørn og to oldebørn, sommerhus og ferierejser. I sin embedstid modtog Per Rysgaard Jensen ridderkorset i 1980 og ridderkorset af 1. grad i 1992.

Født: 27-11-1934

Find også Per Rysgaard Jensen her: