Sidsel Marie Hegnsvad Drengsgaard

Kommunikationsmedarbejder

Født 1984 i Aarhus. Kommunikationsmedarbejder i Roskilde Stift. Kandidatstuderende på Roskilde Universitet i journalistik samt filosofi og videnskabsteori. Journalistpraktikant på Kristeligt Dagblad fra august 2014 til august 2015.

Find også Sidsel Marie Hegnsvad Drengsgaard her: