Sigrid Gade Nielsen

Pastor emer.

Pastor emeritus Sigrid Gade Nielsen, Esbjerg, arbejdede efter endt lærereksamen i 1958 fra Kolding Seminarium i to år ved Vejle skolevæsen. Dernæst var hun indtil 1971 på Assens kommunale Borger og Realskole. I årene fra 1971 og 10 år frem var hun ansat i Sudanmissionen. De første fire år arbejdede hun i Nigeria, dernæst i hjemmearbejdet som børne- og ungdomssekretær.

I 1980 tog Sigrid Gade Nielsen særuddannelsen i teologi og blev i 1981 ansat ved Grundtvigskirken i Esbjerg. Der arbejdede hun indtil 2002, hvor hun gik på pension. Hun har været engageret i blandt andet Mission Afrika Genbrug og Y’s Mens Club.

Født: 06-12-1935

Find også Sigrid Gade Nielsen her: