Søren Korshøj Laursen

Født 1976 i Viborg, cand.mag. 2004 med fagene tysk og religionsvidenskab. Jeg har siden 2005 arbejdet som gymnasielærer i religion, hvorfra jeg har erfaring mht. formidling af alle større religioner og også mere perifere religions-faglige områder såsom etik, Kierkegaards filosofi, mm. I fritiden dyrkes interesserne skak, løb og god mad.

Find også Søren Korshøj Laursen her: