Sune Jensen

Født 1980. Bachelor og kandidatstuderende i sociologi.