Svend Aage Jensen

Pensioneret missionær

Svend Aage Jensen er pensioneret missionær i Indre Mission.

Født: 09-12-1938