Svend Mathias Hansen

Pastor emer.

Pastor emeritus Svend Mathias Hansen, Uldum, blev født i Stubberup i et husmandshjem præget dels af Indre Mission, dels af, at hans far havde gået i grundtvigsk friskole.

Efter konfirmationen arbejdede han i et års tid som dyrlægeassistent i Dalby på Fyn og tjente derefter i to år som karl på en gård i Hersnap, inden han tog til Hesbjerg og kom på en klosterlignende skole.

Efter godt et halvt år der tog Svend Hansen på Københavns Studenterkursus, samtidig med at han gik med morgenaviser. Han blev student i 1961, lærte sig grønlandsk, og otte år senere var han færdiguddannet cand.theol. fra Aarhus Universitet.

Efter at have været værnepligtig teolog ved søværnet virkede han fra 1970 og otte år frem som præst flere forskellige steder i Grønland. Derefter fulgte tre år som præst i Happy Valley-Goose Bay i Canada, udsendt af Brødremenighedens Danske Mission. Fra 1984 til 1998 havde han embede som sognepræst i Marstal afbrudt af endnu et grønlandsophold. Efter at biskopperne i 1997 indførte velsignelse af homoseksuelle par, søgte han sin afsked.

Svend Hansen havde derefter en lærerstilling på Sdr. Bork Efterskole i tre år. Nu er han frivillig medarbejder på plejehjemmet Nedergården og underholder med guitar og sang, oplæsning og andagt. Desuden dyrker han krydderurter og maler billeder, som han udstiller. Han blev i 1963 gift med Annelise Poulsen. Parret har otte børn.

Født: 14-10-1941

Find også Svend Mathias Hansen her: