Theodor Jørgensen

Præst og professor emeritus

Sønderjyde af fødsel, cand.theol. og dr.theol. fra Københavns Universitet. Præst i Lumsås/Højby Sj. 1969-74. Professor i dogmatik ved Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet 1974-2004. Fra 1974 tilknyttet Helligåndskirken som frivillig præst. Han var optaget af centrale kristne trosspørgsmål og derudover af mødet med andre religioner.

Uddannelse: dr.theol. h.c.

Find også Theodor Jørgensen her: