Thomas Bo Thomsen

Forlagsredaktør

Thomas Bo Thomsen er cand.mag. i dansk og tidligere ansat som redaktør på FADL’s Forlag. Fra februar 2020 forlagsredaktør på Kristeligt Dagblads Forlag.

Find også Thomas Bo Thomsen her: