<span>Thomas Bo Thomsen</span>

Thomas Bo Thomsen

  • Forlagsredaktør

Født i 1978, cand.mag i dansk og tidligere ansat som redaktør på FADL’s Forlag. Fra februar 2020 forlagsredaktør på Kristeligt Dagblads Forlag.