<span>Per Thomsen</span>

Per Thomsen

  • Pastor emeritus

Per Thomsen er tidligere sognepræst ved Fredenskirken. Medlem af Det mellemkirkelige Stiftsudvalg, Aarhus Stift.