Troels Christensen

Permissionansvarlig, marketing

Troels Christensen er ansat hos Kristeligt Dagblad fra november 2021 i marketingafdelingen som permission-ansvarlig.

Find også Troels Christensen her: