<span>Ulla Thorbjørn Hansen</span>

Ulla Thorbjørn Hansen

  • provst
  • ledende beredskabspræst
  • Cand.theol.; Master i Sjælesorg, ledelse og krisehåndtering (Københavns Universitet)