<span>Ulla Thorbjørn Hansen</span>

Ulla Thorbjørn Hansen

  • Provst, Slagelse Provsti
  • Ledende beredskabspræst, Region Sjælland
  • Bestyrelsesformand, Slagelse Kloster
  • Leder, det Nationale Forum for Beredskabspræster
  • Cand.theol.; Master i Sjælesorg, ledelse og krisehåndtering (Københavns Universitet)