Verner Helwig Pedersen

Sognepræst (kbf.), tillids- og arbejdsmiljørepræsentant

Verner Helwig Pedersen er sognepræst (kbf.) i Gauerslund Sogn, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant for præster i Vejle provsti, medlem at Stiftsudvalget for Arbejdsmiljø, Haderslev stift, bestyrelsesmedlem for Distriktsforeningen af menighedsråd i Vejle provsti ( tidl. formand, nu næstformand), tovholder for samtaleforum for Distriktsforeninger af Menighedsråd i Haderslev stift og formand for Kirkehøjskolen, Vejle provsti.

Find også Verner Helwig Pedersen her: