Villo Sigurdsson

Fhv. borgmester

Villo Sigurdsson er fhv. borgmester (VS), Københavns Kommune.

Født: 17-05-1944

Uddannelse: cand.agro. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1971)

Profilartikler indlæses...