Test dig selv: Kan du bestå indfødsretsprøven 2017?

En bestået indfødsretsprøve er et af vilkårene for at få tilkendt et dansk statsborgerskab. Foto: Martin Lehmann/Ritzau Foto

Onsdag var det igen tid til indfødsretsprøven, som kandidater til et dansk statsborgerskab skal igennem. Testen består af 40 spørgsmål, og man skal have mindst 32 rigtige for at bestå. Ved du nok om dansk historie, kultur og samfund til at bestå?

1. Spørgsmål

Må en dommer bære symboler, der viser hans eller hendes religiøse eller politiske overbevisning?

2. Spørgsmål

I 1870'erne opstod der en arbejderbevægelse i Danmark. Hvilket parti organiserede arbejderne i denne bevægelse sig i?

3. Spørgsmål

I 1970'erne kom der mange gæstearbejdere til Danmark. Hvilke lande kom de fleste af dem fra?

4. Spørgsmål

Hvilken forfatter har blandt andet skrevet "Lykke-Per"?

5. Spørgsmål

I 1800-tallet blev der grundlagt en bevægelse, hvor bønder slog sig sammen om blandt andet at oprette mejerier og brugsforeninger. Hvilken bevægelse?

6. Spørgsmål

Hvornår ophørte unionen mellem Danmark og Norge?

7. Spørgsmål

Hvilken dansk forfatter har skrevet "Den afrikanske farm", der udkom i 1937?

8. Spørgsmål

Hvilken dansk fysiker modtog i 1922 Nobelprisen i fysik?

9. Spørgsmål

Hvem vedtager lovforslag?

10. Spørgsmål

I 1814 blev der indført en reform om skolepligt i Danmark. Hvor mange år skulle børn ifølge denne reform gå i skole?

11. Spørgsmål

i 2002 besluttede Folketinget, at danske soldater skulle deltage i en international indsats. Hvorhenne?

12. Spørgsmål

Hvilken dansk komponist er kendt i hele verden for blandt andet sine operaer?

13. Spørgsmål

Hvilken international organisation har et folkevalgt parlament, hvor Danmark har 13 medlemmer?

14. Spørgsmål

Hvem har den dømmende magt?

15. Spørgsmål

Hvornår besluttede Folketinget, at man ikke ville have atomkraft i Danmark?

16. Spørgsmål

Adam Oehlenschläger skrev i 1819 et digt, som senere blev Danmarks nationalsang. Hvad hedder digtet?

17. Spørgsmål

Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

18. Spørgsmål

Hvilken avis udkom første gang den 3. januar 1749?

19. Spørgsmål

Hvornår skal en borger, der bliver anholdt, senest stilles for en dommer?

20. Spørgsmål

Ombudsmanden er en kontrolinstans i forhold til offentlige myndigheders afgørelser. Hvem vælger ombudsmanden?

21. Spørgsmål

Hvornår blev grundloven senest ændret?

22. Spørgsmål

Hvilken rettighed fik kvinder i Danmark i 1973?

23. Spørgsmål

Hvad er den næststørste trosretning i Danmark?

24. Spørgsmål

Hvad kaldes perioden i første halvdel af 1800-tallet, hvor den danske kultur blomstrede?

25. Spørgsmål

Hvilket af følgende områder har Septemberforliget fra 1899 i særlig høj grad haft betydning for?

26. Spørgsmål

Hvad hedder den tidligere statsminister, der blev generalsekretær for NATO i 2009?

27. Spørgsmål

Skal en minister være medlem af Folketinget?

28. Spørgsmål

I hvilken historisk periode regerede Christian 4.?

29. Spørgsmål

Hvad er Vilhelm Hammershøi, der levede fra 1864-1916, kendt for?

30. Spørgsmål

Hvornår kom Martin Luthers protestantiske ideer til Danmark?

31. Spørgsmål

I hvilket erhverv arbejdede hovedparten af befolkningen i slutningen af 1800-tallet

32. Spørgsmål

Hvem er LO repræsentant for, når der skal forhandles kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked

33. Spørgsmål

Hvad var forfatteren og dramatikeren Ludvig Holberg en vigtig repræsentant for i Danmark?

34. Spørgsmål

Hvad var gennem 1970'erne et af de vigtigste politiske temaer i dansk politik?

35. Spørgsmål

Danmark har et retsforbehold i forhold til samarbejdet i EU. I 2015 stemte man om at ophæve dette. Hvad stemte flertallet af dem, der stemte?

36. Spørgsmål

Hvad hedder formanden for Socialdemokratiet?

37. Spørgsmål

Hvilket parti indgår i regeringen sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti?

38. Spørgsmål

Hvilken by er i 2017 Europæisk Kulturhovedstad

39. Spørgsmål

Hvilket 100 års jubilæum blev markeret i marts 2017?

40. Spørgsmål

I foråret 2017 blev der søndag aften klokken 20.00 sendt en programserie påDR1. Hvad var temaet for denne programserie?