Test dig selv: Står det i Koranen eller Bibelen?

Kvinden har fået håret som et slør, står der i ... Bibelen eller Koranen? Kristeligt Dagblad har udvalgt ...

Kvinden har fået håret som et slør, står der i ... Bibelen eller Koranen? Kristeligt Dagblad har udvalgt 20 tekststykker fra de to bøger, og du skal gætte, hvilken bog hver tekst stammer fra.

Hvor godt kender du Koranen, og kan du skelne Bibelens vers fra Koranens? Vi har udvalgt 20 tekststykker fra de to bøger, og du skal svare på, hvilken bog hver tekst stammer fra

1. Hvor står det?

Han opdagede en frisk æselkæbe og rakte hånden ud efter den, tog den og dræbte tusind mand med den. Han sagde: ”Med en æselkæbe har jeg banket dem sønder og sammen, med en æselkæbe har jeg dræbt tusind mand.”

2. Hvor står det?

"Gift jer ikke med de kvinder, som jeres fædre har været gift med! Dog, hvad der er sket, er sket."

3. Hvor står det?

"Jeg tager en grusom hævn over dem, en frygtelig gengældelse. Så skal de forstå, at jeg er Herren, når jeg tager hævn over dem."

4. Hvor står det?

”Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder; hvad siger du?" (…) ”Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende.”

5. Hvor står det?

"Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd."

6. Hvor står det?

"Døm selv! Sømmer det sig, at en kvinde beder til Gud med utildækket hoved? Lærer ikke naturen selv, at det er vanærende for en mand at have langt hår, mens det er ærefuldt for en kvinde at have langt hår? Hun har jo fået håret som et slør."

7. Hvor står det?

"Lad dem, der vil sælge det jordiske liv for det hinsidige, kæmpe for Guds sag! Den, der kæmper for Guds sag, vil Vi give en vældig løn, uanset om han bliver dræbt, eller om han sejrer."

8. Hvor står det?

"Hvis en kvinde og en mand bedriver utugt, skal I give dem hundrede piskeslag hver!"

9. Hvor står det?

Mens han var på vej op, kom nogle små drenge ud fra byen. De gjorde nar af ham og sagde: ”Kom herop, skaldepande, kom herop, skaldepande!” Han vendte sig om, så på dem og forbandede dem i Herrens navn, og ud af skoven kom to bjørne og rev toogfyrre af drengene ihjel.

10. Hvor står det?

"Ønsket om at få mere afleder jeres opmærksomhed, lige til I besøger gravene."

11. Hvor står det?

"Den gode handling er ikke lig med den onde handling. Forsvar dig med noget, der er smukkere, og da vil den, til hvem du havde et fjendtligt forhold, blive som en nær ven!"

12. Hvor står det?

"En tyv, mand eller kvinde, skal I hugge hænderne af som gengældelse for, hvad de har begået, og som et advarende eksempel fra Gud!"

13. Hvor står det?

"Når en mand træffer en jomfru, der ikke er forlovet, og han griber fat i hende og har samleje med hende, og de bliver grebet, skal den mand, der havde samleje med pigen, betale hendes far halvtreds sekel sølv, og hun skal være hans kone, fordi han voldtog hende."

14. Hvor står det?

"Vi lod Jesus, Marias søn, følge i deres spor for at bekræfte Toraen, som forelå før ham."

15. Hvor står det?

"Hold ud! Gud vil ikke lade lønnen gå tabt for dem, der handler godt."

16. Hvor står det?

"Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud."

17. Hvor står det?

"Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm! Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund."

18. Hvor står det?

"Vis overbærenhed! Påbyd, hvad der er ret og rimeligt, og vend dig bort fra de uvidende."

19. Hvor står det

"Herre! Lad os få glæde af vore hustruer og vort afkom, og gør os til et forbillede for de gudfrygtige."

20. Hvor står det?

"Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer."