Quiz: Paratviden om etik

Test din generelle viden om etik

1. Kunstig befrugtning

Verdens første reagensglasbarn blev født i England i 1978. I 1984 blev det første danske barn skabt ved kunstig befugtning født. I dag er hvor mange procent af alle danske nyfødte reagensglasbørn?

2. Abort

På et tidspunkt er et foster i sin moders mave ikke længere et foster, men et barn, juridisk set. Ifølge dansk lov betragtes det ufødte foster som et barn efter hvor mange ugers graviditet?

3. Abort

Hvornår blev den fri abort indført i Danmark?

4. Det Etiske Råd

Hvornår blev Det Etiske Råd oprettet?

5. Aktiv dødshjælp

Aktiv dødshjælp betyder, at man er medvirkende til, at et andet menneske dør. Typisk ved at give en overdosis af et stærkt lægemiddel. Ved passiv dødshjælp undlader man behandling af en dødeligt syg patient. Det kan blandt andet ske ved afbrydelse af en respirator eller ved at stoppe medicinsk behandling. Hvad er lovligt og ulovligt i Danmark?

6. Kloning

I 1997 blev kloningen revolutioneret af forskeren Ian Wilmut og hans kollegaer på Roslin Institute i Edinburgh, Skotland, da de formåede at klone et får. Hvad hed fåret?

7. GMO

Med GMO-afgrøder er vi i stand til at fremstille planter og afgrøder, der opfylder helt særlige behov, f.eks. planter der er resistente over for nogle bestemte bakterier, tørke, og så videre. Men hvad står forkortelsen GMO for?

8. Sult i verden

I Danmark lider flere og flere af overvægt. Hvor mange mennesker i verden lider af sult?

9. Etik og moral

Hvad betyder egentlig ordene ”etik” og ”moral”? Ordet ”etik” kommer af det græske ord ”ethos”. Ordet ”moral” kommer af det latinske ord ”mores”. Begge ord betyder det samme på dansk. Hvad er det?

10. Sort arbejde

Danskere tjener cirka 21 milliarder kroner uden om skattevæsenet på sort arbejde om året. Hvor mange danskere har inden for det sidste år fået lavet sort arbejde?