Ramsdal-sagen

Overblik: Balladesager om præster i folkekirken gennem 100 år

En præst, som ikke tror på Gud, og en anden, som tror på telepatisk kommunikation med dyr. De to er ikke de eneste i rækken af folkekirke-præster, der de seneste 100 år er kommet på tværs af kolleger, kirkelige myndigheder eller loven. Læs om sagerne her

Debat

Per Ramsdals vejleder har nu vejledt sig selv

Når professor emeritus Theodor Jørgensen anvender udtrykket ”hvad jeg virkelig mente” i sin kronik om opstandelsen, så tyder det på, at det, han tidligere sagde, ikke helt var det, han mente, skriver Nina Skanning

Overblik: Balladesager om præster i folkekirken gennem 100 år

Sognepræsten Annette Berg, som tror på reinkarnation, er ikke den eneste – en hel del af folkekirkens præster er de seneste 100 år kommet på tværs af kolleger, kirkelige myndigheder eller loven. Læs om sagerne

Debat

Hvad skal den kristne menighed dog tro efter Ramsdal-sagen?

Jeg skal ikke sætte mig til dommer over Ramsdal, men de fleste kan lære at bruge de rigtige ord. Noget helt andet er at være i overensstemmelse med budskabet, skriver Henning Hansen, forhenværende politiinspektør

Debat

Per Ramsdal burde stoppe som præst!

Sognepræst Per Ramsdals sekulariserede kristendomsforståelse vil aldrig føre til andet end tilbagegang i kirken, mener fakultetsleder Thomas B. Mikkelsen

Boguddrag

Var Jesus Guds søn eller bare et godt forbillede?

I bogen ”Gud i klemme” går dr.theol. Carsten Breengaard i kødet på danske præster og teologer, som ifølge forfatteren har fjernet sig så meget fra den kristne tænkning, at der ikke mere er tale om kristendom. Læs indledningen i beskåret form her og giv din egen mening til kende

Per Ramsdal: Yes! Jeg fik udstået min straf

Med et projekt om ”Himlens lyksaligheder” er den kontroversielle sag om sognepræst Per Ramsdal nu formelt overstået. En sag, som har fået stor betydning for teologer og præster, men mindre for folkekirken generelt, vurderer eksperter

Debat

Præsteudsagn om opstandelse har skabt stor forvirring

Vinterens debat om ”opstandelse” har afsløret, at præster og mindst én af biskopperne og måske nogle teologisk lærde anvender ordet ”opstandelse” på en ny måde, som skaber unødig og skadelig begrebsforvirring, skriver Jens Smedegaard Andersen

Kronik

Ånd uden krop er fup

Det er trist at overvære, hvordan folkekirkelige ledere nedgør troen. Èn beder sig fritaget for ”fysik og biologi”, når det gælder Kristus, en anden kalder troen på legemlige opstandelse for ”fundamentalisme”, og den tredje advarer om, at opstandelsestroen ”låser Gud fast”. Tilbage bliver en tro, hvor Kristi overvindelse af døden reduceres til ”livspoesi”

Debat

Menighedens tillid bygger på præsters tro

Hvis menigheden ikke kan have denne tillid, vil præsten være fuldstændig ude af stand til at udføre det arbejde, det er at være præst i egentlig forstand

Danskerne tror mere på liv efter døden end på Jesu opstandelse

27 procent af danskerne tror på et liv efter døden, mens kun 21 procent tror på, at Jesus opstod fra de døde, viser ny undersøgelse. Danskernes tro bevæger sig frakirkens dogmatiske tro til mere individuelle forestillinger

Kristus er opstanden! Han er sandelig opstanden!

Jesu opstandelse står helt centralt i kristentroen. Uden den havde kristendommen ikke været til. Kan være, at Jesu person og budskab var blevet husket af nogle tilhængere et stykke tid, men næppe længere. For den endte jo med et nederlag, da Jesus blev korsfæstet som forbryder. Ved Jesu opstandelse blev det forvandlet til et sejrstegn

Per Ramsdals opgør med fysisk opstandelse har folkelig opbakning

Mens kun otte procent af danskerne tror, at Jesus opstod fysisk fra de døde, mener knap halvdelen, at opstandelsen skal forstås som noget rent billedligt. Præster bør være varsomme med at dømme hinanden ude, mener teolog

Det evige liv er tilbage i dansk kristendom

Debatten om sognepræst Per Ramsdal viste, at opstandelsen og det evige liv igen er kommet i fokus efter i årtier at være nedprioriteret i dansk teologi

Kronik

Kristendom og naturvidenskab

Det er et paradoks, hvis man forlanger håndfaste beviser for at kunne tro. Tro kan netop ikke begrundes rationelt, og derfor kan man heller ikke argumentere sig frem til, at man skal tro. Hvis man som kristen har et problem med påskens opstandelse, så har man da et endnu større problem med Guds eksistens

Kronik

Jesu opstandelse - myte eller virkelighed?

Uanset, hvor meget man vrider tingene, så kolliderer den mytisk-poetiske tolkning med troen på opstandelsen som en historisk begivenhed. Hvis opstandelsen er virkelighed, så er det den mytisk-poetiske opstandelsestro, der reducerer Gud til en størrelse, der nok kan rummes i teologens eget hoved, men som fjerner opstandelsens egentlige betydning

Spørgsmål-svar

Biskop fraråder sammenblanding af tjenstlige samtaler og teologi

Sagen om en biskoppelig advarsel til sognepræst Søren E. Jensen har skabt debat om, hvordan tjenstlige samtaler bruges af folkekirkens biskopper. Afgående biskop i Aarhus Kjeld Holm har aldrig brugt den tjenstlige samtale til at tale teologi med præster

Kronik

Jesu opstandelse - fysisk plus noget mere

Der er ingen, der indbilder sig at kunne forklare Jesu opstandelse endsige forklare hans opstandelseslegeme. Det overgår alt sammen vores forstand med vidunderlig himmelsk gådefuld kraft og betydning. Men det bliver hændelsen jo ikke mindre virkelig af. Snarere mere virkelig, skriver dagens kronikør

Debat

Opstandelsen overgår både vor forstand og fantasi

Opstandelsen kan sammenlignes med kærlighed. Hvad er kærlighed som ”kendsgerning” , hvis vi kun prøver at forstå den ad psykologisk, biologisk og fornuftig vej, men ikke som en ufattelig virkelighed, når den møder os, skriver præst Niels Eric Grunnet

Før søndagen

Også Jesus tvivler

Operachef Jesper Buhl mener, at Jesus i søndagens tekst kommer i tvivl og viser sin menneskelige begrænsning. Den ufuldkomne Jesus minder os om, at vi har brug for hinanden til at forstå os selv

Hvis vi tror på mirakler, tror vi mindre på Gud

Ifølge oplysningsfilosoffen Baruch De Spinoza var naturen guddommelig. Det betyder, at troen på mirakler - som brud på naturens og Guds love - undergraver vores tro på Gud.

Debat

Folkekirken er ude af trit med sin samtid

For en dansker anno 2015 kan det virke noget besynderligt, at folkekirken kan rumme en præst, der under dække af sin tro optræder som homofob, men ikke en præst, der tvivler på Jesu fysiske opstandelse, skriver religionssociologi Louise Amlani Rasmussen

Se flere

Jobmarked

Se flere jobopslag