Prøv avisen

Biskop om Ramsdal-sag: Der har været et fortolkningssvigt

Peter Skov-Jacobsen har som biskop i Københavns Stift tilsynspligt i sagen om Per Ramsdal. Arkivfoto. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Biskop i Københavns Stift Peter Skov Jakobsen siger, at han ”er nødt til at stole på”, at sognepræst Per Ramsdal efter deres tjenstlige samtale står ved kirkens bekendelsesskrifter

Hvad har især ligget dig på sinde i denne sag?

Klart at skaffe en teologisk baggrund, som Per Ramsdal kan tale på fremover. Det har ligget mig meget på sinde, at han har distanceret sig fra at have brugt begrebet ”nødløgn” i forbindelse med de kirkelige handlinger. Men det er også vigtigt for mig at få en debat om begreber som opstandelse, skabelse og bøn.

Er Ramsdals udtalelser ikke med til at sætte folkekirken i et dårligt lys? Og er du på den baggrund tilfreds med, at han bare trækker udtalelserne tilbage?

Jeg er glad for, at han trækker udtalelserne tilbage. Jeg er desuden temmelig sikker på, at de fleste mennesker først og fremmest forholder sig til, at det er deres egen sognepræst, der er folkekirken, og ikke alle mulige andre. Men det hører jo med i folkekirken, at der somme tider går en teologisk fejde hen over landet, og folk kan sagtens skelne enkeltsagerne fra hele kirkens substans.
 
Når en præst tydeligt fortæller, at han ikke tror på opstandelsen, og at han er nødt til at lyve, når han forkynder om den, er det så ikke endnu en løgn at sige, at det tror han på alligevel?
 

Det er ikke endnu en løgn, for det kan jeg ikke forestille mig, når Ramsdal med sit ord siger, at han står ved præsteløftet og folkekirkens bekendelsesskrifter, så det er jeg nødt til at stole på. Man kan tage fejl og komme ind i et ordspil, som man ikke kan komme ud af igen. Det er min forventning, når jeg ser præstens erklæring, at der ingen tvivl er om, at han beklager sine udtalelser.

Er det nok at sige, at man fortryder og trækker ordvalget ”nødløgn” tilbage?
 

Ja, og han tager det hele tilbage og beklager sine udtalelser. Mere kan en mand ikke gøre.
 
Hvorfor skal Ramsdal gennem et mentorforløb med flere nyere fremstillinger af den kristne troslære. Hvad er der galt med Ramsdals teologi, og skal der rettes op på den?
 

Det er ment som en styrkelse af Per Ramsdals teologiske færdigheder, og det er min opgave som biskop at være med og vejlede og inspirere præsten. Jeg ser frem til, at Per Ramsdal får en generel styrkelse af sin faglige eftertænksomhed, og derfor skal han læse en del fremstillinger af den kristne troslære.

Regner du med, at det i løbet af mentorsamtalerne vil blive afdækket, hvorvidt Ramsdal er i overensstemmelse med folkekirkens bekendelsesgrundlag og præsteløftet?
 

Han har lovet mig, at der er tale om misforståelser fra hans side, og det skal ses i overensstemmelse med en styrkelse af hans teologiske og faglige bevidsthed.
 
Nogle har talt om, at der skulle indledes en sag ved præsteretten mod Ramsdal. Nu begynder et mentor-forløb. Kan det stadig ende i en sag ved præsteretten?
 

Det har jeg overhovedet ingen forestilling om, og jeg tager det for givet, at der er rettet op på et forløb, som har været lidt skævt.

Hvad ligger der i formuleringen ”folkekirkens vide bekendelsesgrundlag”?
 

Det er meget vigtigt, at vi ikke skal slå hinanden oven i hovedet med bogstaver, fordi vi har et meget vidt bekendelsegrundlag med en forståelse for, at det altid er underlagt en fortolkning med en historisk indsigt. Det, jeg peger på over for præsten, er, at der har været tale om et fortolkningssvigt, for præster skal fortolke opstandelse, skabelse og bøn. Hvis fortolkeren begynder at tie, så svigter han.
 
Tror du, at du på baggrund af de sanktioner, du har valgt over for Ramsdal, kan blive kritiseret for, at du gør folkekirken for rummelig?
 

Det kan jeg ikke forestille mig. Vi har hele tiden haft det vide bekendelsesgrundlag, som har været der hele tiden og skal fortolkes historisk.

Har du de øvrige biskoppers opbakning til din afgørelse?
 

De øvrige biskopper har ikke noget med den sag at gøre. Det er biskoppen i Københavns helt egen afgørelse.
 
Har du overvejet, om du skulle bede om, at der blev rejst en tjenestemandssag mod Ramsdal? 
 

Det sidder man ikke og overvejer, når man skal udrede, hvad en præst taler om. Man er først nødt til at vide, hvad et menneske mener og har sagt, så derfor kan jeg ikke forholde mig til en tjenestemandssag på nuværende tidspunkt i en sag, som jeg mener der for indeværende er sat punktum for.