Prøv avisen

Sådan reagerer politikerne på Ramsdals undskyldning

Christian Langballe, kirkeordfører for Dansk Folkeparti, er blandt de politikere, der har ønsket Per Ramsdal fyret. Foto: Marie Hald

Christian Langballe (DF) kalder det et cirkus, mens Esben Lunde Larsen (V) er meget tilfreds med, at sognepræst Per Ramsdal nu trækker sine udtalelser tilbage. Andre mener, det er klogest at tie om biskoppens afgørelse

Det blev ikke til en fyring af sognepræst Per Ramsdal.

I stedet skal han nu indgå i et mentorforløb, der skal løbe over tre måneder.

Det sker som en konsekvens af Per Ramsdals udtalelser om "nødløgne" og af hans afstandstagen til visse dele af den apostolske trosbekendelse. 

Per Ramsdal har desuden trukket sine udtalelser tilbage. Det har Københavns Stift netop offentliggjort i en pressemeddelelse

Og det er Venstres Esben Lunde Larsen, der har sammenlignet Per Ramsdals afvisning af Jesu fysiske opstandelse med en læges brud på sit lægeløfte, meget glad for at høre: 

"Som medlem af folkekirken er jeg naturligvis særdeles tilfreds med, at biskoppen tager det her alvorligt, og det er helt tydeligt, at Ramsdal er på tilbagetog, når han trækker alle udtalelser tilbage. Det vigtigste for mig er, at der bliver klarhed omkring, hvad det betyder at aflægge et præsteløfte, hvor man siger, at man skal bekæmpe lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse," siger Esben Lunde Larsen, der er uddannelses- og forskningsordfører, men har deltaget aktivt i debatten om den omstridte sognepræst.

Han tilføjer:

"Og at når Ramsdal har stillet spørgsmålstegn ved netop dette, så er det helt på sin plads, at han bliver indkaldt til en tjenstlig samtale."

Men er det nok, at Ramsdal trækker sine udtalelser tilbage og skal indgå i et mentorforløb over tre måneder?

"Det må vise sig. Jeg er ikke ude på at forgribe begivenhedernes gang. Men som teolog og medlem af den danske folkekirke er jeg yderst tilfreds med, at det har konsekvenser, når en præst viger fra sit løfte, og at kirkens bekendelsesgrundlag står fast," siger Esben Lunde Larsen og tilføjer:

"Fremover vil det desuden klæde folkekirkens præster at føre deres teologiske tvivl i samtale med biskoppen - i stedet for med Jyllands-Postens redaktion."

Esben Lunde Larsen er langtfra den eneste politiker, der har blandet sig i Ramsdal-sagen de seneste par uger.

Også sognepræst og kirkeordfører for Dansk Folkeparti Christian Langballe har forlangt, at sagen fik alvorlige konsekvenser.

"Jeg sidder tilbage med en temmelig tom fornemmelse af, at det hele har været et cirkus, som Ramsdal har opført, og at han - da det blev alvor – løb fra alt, hvad han har sagt. Jeg mener, at han skulle have været fyret, da han virkelig har skadet folkekirken, men det er ikke min opgave at fyre eller ansætte præster. Det kan jeg ikke, hverken som medlem af folkekirken, sognepræst eller som politiker. Det er biskoppens ansvar og alene hans. Så han bærer det fulde ansvar," skriver han i en mail til Kristeligt Dagblad.

Charlotte Dyremose, der er kirkeordfører for De Konservative, er modsat Esben Lunde Larsen og Christian Langballe mere tilbageholdende med at ytre sin mening om Ramsdals skriftlige undskyldning og den mentor-ordning, han nu skal underlægges.

Som hun siger:

"Vi er nødt til at holde fast i, at dette er et internt anliggende: At det er biskoppens ansvar, og at han tager det ansvar alvorligt," siger hun og tilføjer, at hun som menighedsrådsformand har en mening, men ikke som politiker:

"Derfor er det nok klogest, at jeg som politiker ikke har en offentlig mening om den sag."

Generelt burde alle politikere have blandet sig helt udenom denne sag. Det mener kirkeminister Marianne Jelved (R).

Til Kristeligt Dagblad har hun blandt andet udtalt, at "det er ikke politikerne, der afgør, om en præst skal være ansat eller ej. Den kompetence ligger ét eneste sted, og det er hos biskoppen".

”Sagen er, at nogle politikere udtaler sig på et grundlag, som måske primært er baseret på pressen, mens biskoppen på en helt anden måde har en teologisk drøftelse med præsten. Det kan sagtens ende med, at de bliver enige om, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til præsteembedet,” fastslår hun.

Esben Lunde Larsen fra Venstre. Foto: Torkil Adsersen
Kirkeminister Marianne Jelved (R). Foto: Sophia Juliane Lydolph