Prøv avisen

Afgørelse er faldet i Ramsdal-sagen

En måneds debat om Per Ramsdal og troen på Jesu fysiske opstandelse når nu sit foreløbige klimaks, da det er blevet afgjort, om Per Ramsdal forbliver i folkekirken eller ej. Foto: Arkivfoto

Han er kommet i vælten for sit syn på trosbekendelsen og den fysiske opstandelse. I dag er det så blevet offentliggjort, om Per Ramsdal kan fortsætte som præst, eller om hans udtalelser har kostet ham embedet

Det blev ikke til en fyring af Per Ramsdal.

Men resultatet af sognepræstens tjenstlige samtale med Københavns biskop bliver, at Per Ramsdal nu skal indgå i et mentorforløb.

Mentorforløbet, der skal løbe over seks måneder, er en konsekvens af Per Ramsdals udtalelser om "nødløgne" og af hans afstandstagen til visse dele af den apostolske trosbekendelse. Det oplyser Københavns Stift i en pressemeddelelse

Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, siger i pressemeddelelsen:

”Sognepræst Per Ramsdal har i en alvorlig samtale med mig undskyldt og distanceret sig fra begrebet nødløgn i forbindelse med præstens forkyndelse og har bekræftet, at han står ved sit præsteløfte og på ingen måde ønsker at distancere sig fra folkekirkens vide bekendelsesgrundlag."

Mentorforløbet, der vil blive varetaget af tidligere professor i teologi Theodor Jørgensen, skal blandt andet bruges til at diskutere nyere fremstillinger af den kristne troslære, og både biskoppen selv og domprovst i stiftet Anders Gadegaard vil deltage i de teologiske diskussioner med Per Ramsdal.

Hovedpersonen, Per Ramsdal, undskylder i en erklæring de udtalelser i Jyllands-Posten, som har bragt ham på kant med folkekirken:

”Jeg undskylder min udtalelse vedrørende nødløgn i forbindelse med bisættelser og begravelser og beder de folkekirkemedlemmer om forladelse, som jeg måtte have frataget håbet med disse udtalelser. Jeg trækker udtalelsen tilbage, for naturligvis siger jeg aldrig noget i en prædiken eller begravelsestale, jeg ikke selv fuldt ud står inde for."

Læs her Kristeligt Dagblads interview med Per Ramsdal om trosfrihed i folkekirken

Per Ramsdal erkender og undskylder, at hans tidligere udtalelser om specifikt den apostolske trosbekendelses første artikel om Gud som himlens og jordens skaber, den anden artikel om opstandelse og evigt liv samt udtalelserne om bøn er misforståelige, og at det derfor kan se ud som et ønske om at distancere sig fra folkekirkens bekendelsesgrundlag. 

"Jeg erkender, at jeg har forsømt den fortolkningspligt, som jeg som en Ordets tjener med baggrund i akademiske studier, har lovet at udøve i forbindelse med forkyndelsen af Guds ord og min pastorale tjeneste."

Per Ramsdal tager derfor imod biskoppens tilbud om et mentorforløb.