Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Slesvig emmer af historie og kultur

Slesvig Domkirkes vældige tårn kan ses vidt omkring. Det opførtes i nygotik for kun 120 år siden, og med sine 112 meter er det alt for højt i forhold til skibet. - Foto: Scanpix

Dannevirke, Ansgars kirke og Gottorp Slot. Byen Slesvig er fuld af kulturelle og historiske seværdigheder, der er et besøg værd

Kun 30 kilometer syd for grænsekioskerne ved Padborg, som trækker så mange danskere til, ligger Slesvig, bispesæde og Sydslesvigs administrative centrum. Byen og dens omegn emmer af historie, danmarkshistorie endda, så det er i høj grad umagen værd at trille den halve time længere ned ad motorvejen.

Slesvig ligger i bunden af Slien, den fjord eller vig, der har givet byen navn, og den fjord, hvor Ansgar slog sig ned blandt hedningerne og anlagde sin kirke i Hedeby. Slien, som danner det indhug ved foden af den jyske halvø, der naturligt lod sig forlænge med Dannevirke, så der var et værn fra Østersø til Vesterhav. Så allerede før man kører ind i Slesvig by, findes bunker af historiske steder.

Læs også: På vandretur ad Gendarmstien

På den holm ud i Slien, hvor Hedeby engang lå, findes nu det moderne vikingemuseum, fuldt af alle de fund, arkæologerne har gjort på stedet.

Arkitektonisk er museet noget ganske særligt, bestående af separate pavilloner, formet som omvendte både.

Ganske tæt på finder man naturligvis Dannevirke, som man kan vandre på og skue dybt ned mod Holsten, hvorefter man kan besøge det lille Dannevirke-museum. Lige uden for dets døre er der nu kommet et hul i Dannevirke, som genskaber den gamle port til danernes rige.

Her fandt arkæologer for få år siden et blødt sted i volden, som ellers er fyldt op med sten, og eftersom stedet flugtede perfekt med Hærvejens bane, kunne man regne ud, at her passerede den tids hovedlandevej gennem volden.

Ansgars kirke blev opført i 850, og omkring 947 var det allerede så vidt, at Slesvig blev en stiftsby. Den første domkirkes udseende kendes ikke, men dens afløser, en romansk basilika, opført af Knud Lavard, danner stadig kerne i den nuværende, i øvrigt gotiske domkirke, som er den ene af byens to vigtigste attraktioner. Den anden er Gottorp Slot.

Domkirken fik siden tværskibe, og i 1200-tallet rejstes skibets højloftede hvælv. Der byggedes faktisk videre på kirken helt frem til 1500-tallet. Først langt senere tilføjedes domkirkens tårn, som ses vidt omkring. Det opførtes i nygotik for kun 120 år siden, og med sine 112 meter er det alt for højt i forhold til skibet. Men slutningen af det 19. århundrede var en pompøs tid, hvor det nyfødte, tyske kejserrige gerne triumferede. Midlerne til byggeriet kom da også fra franske krigsskadeserstatninger efter nederlaget til Preussen i krigen 1870-1871.

Slesvig Domkirke er en smule dunkel at bevæge sig rundt i, men rigt udstyret. I et sideskib til venstre for koret ser man således en tom sarkofag - en såkaldt kenotaf - for Frederik I, der faktisk regerede Danmark fra Slesvig. Den er skabt af en flamsk rennæssancemester. Kongen hviler dog i kirken, nemlig et sted i gravkapellet, man ved ikke nøjagtigt hvor.

Men allerfornemst er kirkens altertavle i eg, det vidtberømte Bordesholmer-alter, som turister kommer langvejsfra for at bese. Klenodiet er da også optaget i den danske kulturkanon.

Billedskærereren Hans Brüggemans var hele 27 år om at skære den trefløjede altertavles 392 figurer ud, alle fortryllende realistiske og livagtige. Tilsammen skildrer de påskens lidelseshistorie frem til himmelfart og pinse. Et enestående kunstværk, med et mylder af detaljer, man i lang tid kan fortabe sig i.

Kun et par kilometer fra domkirken troner det mægtige Gottorp Slot, engang bispesæde, siden dansk kongeslot. Frederik I valgte det som sin residens. Kort efter hans død overgik det til de gottorpske fyrster, og deres hof kom til at danne rammen om et af Nordeuropas kulturcentre.

Det vidner slottes sale og ikke mindst renæssance-slotskirken om. Slottet rummer også en samling af kirkekunst; store dele af den stammer desværre fra sønderjyske kirker, som i dag må savne dette særlige inventar.

Noget ganske specielt er de velbevarede moselig, der også kan beses her. Et af dem er den såkaldte Windeby-dreng, der blev fundet på siden, lagt på hedens urter, dækket af enggræs, med et bånd om panden, højre arm foran ansigtet og et stykke pelsværk om skuldrene.

I slottets gamle eksercérhal finder man nok et klenodie med internationalt ry, nemlig Nydambåden fra 320 e.Kr., en jernalderbåd, altså en smule ældre end vikingeskibene, fundet i Nydam Mose ved Sønderborg, et krigsfartøj på 23 meter med en besætning på 45 mand. Man formoder, det har tilhørt en angribende flåde, som de lokale besejrede. Herefter blev båden som et takkeoffer nedsænket i mosen.

Den svungne båd blev fundet i årene op til 1863, og den arkæologisk interesserede Frederik VII overværede udgravningerne kort før sin pludselige død i 1863. Ironisk nok var salen, som Nydambåden i dag udstilles i, netop ridesal for hans dragoner.

Slesvig by er præget af sin smukke beliggenhed ved den brede Slien, som hele tiden dukker op i synsfeltet. Byens gågade har et lidt søvnigt præg. Det mærkes, at de lokale gerne handler i Flensborg, der er noget af et shopping-mekka, ikke mindst på grund af den danske grænses nærhed. Men man finder mange restauranter i Slesvig, som er vant til at tage mod mange turister.

Man kan på hjemvejen tage et kig på det nye gymnasium, A.P. Møller Skolen, som A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal skænkede det danske mindretal i 2008, så de unge hernedefra ikke længere behøver bo på kollegieværelse i Flensborg i deres gymnasietid.

Det nye gymnasium er beliggende på et grønt område, Fjordallée 1, med flot udsigt ned over Slien og mod Hedeby.

Vikingemuseet, hvor Hedeby engang lå. Her kan man se alle de fund, der er gjort på stedet, hvor Ansgar slog sig ned og anlagde sin kirke. - Foto: Scanpix