Prøv avisen

Hedeby – vikingetidens handelscentrum

Hedeby ligger lige syd for Slesvig by og var et af vikingetidens vigtigste handelscentre i Nordeuropa. Her krydsede de vigtigste handelsveje hinanden og førte mennesker og varer fra store dele af verden sammen. Byen, der nåede op på omkring 1500 indbyggere, omtales første gang skriftligt i år 804, og i 1050 blev den brændt ned og genopstod ikke.

Byområdet dækkede 24 hektar og var delvis omkranset af en ringvold, som fik forbindelse til Dannevirke. I nyere tid har her fundet omfattende udgravninger sted, og der er gjort betydningsfulde arkæologiske fund. I 2005-2008 blev syv vikingehuse genskabt, og her kan man sætte sig ind i, hvordan livet for 1000 år siden foregik.

Ved det historiske område ligger Wikinger Museum Haithabu (tysk for Hedeby) med imponerende arkæologiske udstillinger, som museet selv betegner som nogle af de mest moderne i Europa. Noget, der springer i øjnene, er et langt, kongeligt vikingeskib, som dengang var Østersøens hurtigste.

Ikke langt fra museet står et monument, bestående af 144 stålstave og et kors for Ansgar, Nordens apostel. I år 848-849 fik Ansgar tilladelse af kong Horik 1. til at bygge en kirke i Hedeby, og han udførte her den første kristne mission i Danmark. Stedet blev til et brohoved for den kristne udbredelse i Slesvig, Danmark og Sverige.

Godt mæt af historien kan det jo være, at man alligevel er sulten. Så byder restaurant Odin tæt på Hedeby på retter, der holder den vikingehistoriske interesse lidt i live: ”Flintbrød – Die Wikingerpizza” eller tre retter med fællesbetegnelsen ”Odins Classics”.