Her begyndte Anden Verdenskrig

Turister fra hele verden besøger fortsat en undseelig halvø ud for den polske by Gdansk. Halvøen er gået over i verdenshistorien på grund af et tysk angreb for godt 72 år siden

Polen markerede i torsdags 72-årsdagen for udbruddet af Anden Verdenskrig ved en ceremoni på Westerplatte ud for Gdansk.
Polen markerede i torsdags 72-årsdagen for udbruddet af Anden Verdenskrig ved en ceremoni på Westerplatte ud for Gdansk. Foto: Adam Warzawa/EPA.

Strengt taget er det jo bare en gang aflejret og opgravet flodsand og -mudder, som det ikke burde være interessant at kæmpe om. Alligevel var det her på den 3,5 kvadratkilometer store halvø Westerplatte ved Visla-flodens udmunding, at Anden Verdenskrig klokken 04.47 den 1. september 1939 blev indledt. Da gav kaptajn Gustav Kleikamp på det tyske krigsskib Schleswig-Holstein ordren til at indlede bombningen af den polske halvø ud for den tyske fristatsby Danzig.

Den ventede tyske lynsejr udeblev imidlertid. De knap 200 polske soldater på halvøen kæmpede mod overmagten i en uge, før major Henryk Sucharski overgav sig. På det tidspunkt var store dele af Polen allerede blevet indtaget af det nazistiske Tyskland.

Westerplatter og Gdansk

I dag er Westerplatte atter polsk, mens byen lige på den anden side af flodmundingen lyder navnet Gdansk og i nutiden nok mest er kendt som arnestedet for den polske fagbevægelse Solidaritet, der i 1980erne og 1990erne spillede en hovedrolle i kampen mod landets kommunistiske magthavere.

Museet for fagbevægelsens kamp er da også en god grund til at besøge Gdansk, der efter krigens ødelæggelser er blevet minutiøst genopbygget, men Westerplatte er bestemt et besøg værd og det, selvom den ramponerede vej derud gennem diverse nedslidte havne- og industrikvarterer flere gange overbeviser om, at man er på vildveje.

Skiltningen er dog i orden, så der er ingen problemer i at nå frem til parkeringspladsen på den nordvestlige del af halvøen, hvorfra det går videre rundt til fods i en yderst informativ friluftsudstilling med plancher på polsk og engelsk men ikke på tysk.

Friluftsudstilling om krigsudbruddet

Udstillingen, der blev åbnet i 2009 på 70-årsdagen for krigsudbruddet, begynder tilbage i 1700-tallet, hvor Visla-flodens aflejringer føder Westerplatte, der senere bliver et populært spa-område, men hovedvægten er lagt på krigsudbruddet og de følgende dages kampe.

Udstillingen følger mere eller mindre en sti rundt mellem de rester af polske befæstninger, der er i området, og kombinationen af plancher og rigtige bygninger gør krigshistorien meget levende for den besøgende.

Her er stadig flere bunkere og ammunitionsdepoter, men det er især de polske soldaters barak, der gør indtryk. Huset står tilbage som et forvredet betonskelet, der ligner noget, der kan styrte sammen hvert øjeblik. Alligevel er der adgang til huset via en moderne bro, der sandsynligvis (forhåbentligt!) virker som afstiver af huset. Lige bag huset har polakkerne placeret store mindetavler for de mænd, der deltog i forsvaret af Westerplatte.

Planer om nyt museum for Anden Verdenskrig

Det er Museet for Anden Verdenskrig, der står bag friluftsudstillingen. Selvsamme museum, der holder til i centrum af Gdansk, er ved at flytte til større og bedre forhold og åbner efter planen i 2014 en 4000 kvadratmeter stor udstilling om Anden Verdenskrig med fokus på Danzig/Gdansk-området.

Det nye museum kommer til at ligge inde i Gdansk, dér, hvor det polske posthus lå, da krigen brød ud. Posthuset var et af de første steder, tyskerne angreb inde i selve byen et angreb, der i øvrigt er omtalt i den tyske forfatter Günter Grass roman Bliktrommen.

Tilbage på Westerplatte er der dog endnu en ting, man skal se. På en kunstigt anlagt bakke troner et 23 meter højt, tonstungt monument fra kommunisttiden til minde om Westerplattes forsvarere. Monumentet er æstetisk set, som kommunistiske monumenter er flest, men fra bakken er der en fin udsigt ind over Gdansk, der viser, at den efter Første Verdenskrig dikterede grænse mellem det genopstandne Polen og den tyske fristatsby unægtelig også kan betegnes som kunstig.

Flodmundingen er i praksis blot en lille kanal, og da polakkerne tilmed til stor tysk irritation i 1924 af FNs forløber, Folkeforbundet, fik lov at befæste Westerplatte-halvøen, er der intet at sige til, at byen følte sig truet af det Polen, der nu stort set omgav byen.

Således var området, allerede før nazisterne kom til magten i Tyskland, et stridspunkt mellem Polen og Tyskland, og efterhånden som spændingerne tog til, udtalte den britiske marineminister Alfred Duff Cooper i 1938 om Danzig-området, at det er sandsynligt, at det bliver her, at de første skud i krigen vil blive affyret.

Ministeren fik sørgeligt ret.

Det tyske krigsskib ”Schleswig-Holstein” indledte beskydningen af den polske halvø Westerplatte klokken 04.47 den 1. september 1939. –
Det tyske krigsskib ”Schleswig-Holstein” indledte beskydningen af den polske halvø Westerplatte klokken 04.47 den 1. september 1939. – Foto: Bridgeman Art Library.