Prøv avisen

Gendarmstien: En vandretur gennem danmarkshistorien

Grænseovergangen ved Skomagerhus nær Kruså og Kollund er forbeholdt gående og cyklende. – Alle fotos: Mogens Hansen.

Gendarmstien langs den dansk-tyske grænse gik oprindeligt tværs over Sønderjylland og ud på Als. I dag er den åben for vandrere og cyklister på strækningen fra Padborg til Høruphav

En tur ad Gendarmstien i det sydligste Jylland er en rejse i danmarkshistorien. Her er velbevarede rester af tidlig industri, men især bliver man mindet om krigen i 1864 foruden Første og Anden Verdenskrig. I tilgift får man motion og varieret natur.

Gendarmstien er i dag en 74 kilometer lang vandrerute, hvor man også må cykle, og den blev i 2015 certificeret som den første danske Europæiske Kvalitetsvandrevej. Stien følger landegrænsen fra Padborg forbi Kruså og derfra på nordsiden af Flensborg Fjord til Gråsten/Egernsund, rundt om Broager Land til Dybbøl og Sønderborg og har sin østlige ende i Høruphav på det sydlige Als.

Nær Padborg kan man få et par oplevelser, som i bogstaveligste forstand er grænseoverskridende. Ved Rønsdam, hvor Gerndarmstien krydser Hærvejen, finder man Den Krumme Vej, Danmarks ældste brostensvej, og her kan man til fods eller på cykel krydse grænsen til Tyskland. Grænseovergangen er sjældent bevogtet, men hav alligevel passet parat. I nærheden ligger museet Oldemorstoft, der blandt andet har en udstilling om grænsebevogtningen fra 1920 til 2010.

Ved Kruså krydser Gendarmstien den nord-sydgående landevej, hvor biler holder i kø for at blive tjekket ved grænsen. Som vandrende eller cyklende fortsætter man ad stien to-tre kilometer mod sydøst i Kollund Skov til Skomagerhus, hvor en træbro giver cyklister og gående mulighed for at krydse grænsen over Flensborg Fjords inderste danske del – igen sandsynligvis uden kontrol. På den tyske side bør man besøge landsbyen Kupfermühle, grundlagt som Kobbermølle under Christian IV i 1612. Kobbermøllen var den første fabrik i Slesvig og en betydelig dansk virksomhed, indtil den blev tysk ved krigen i 1864. I 1962 gik den konkurs, men fabriksbygninger og arbejderboliger er bevaret. Et museum fortæller historien.

Tilbage på Gendarmstien kommer man gennem kuperet skov tæt på Flensborg Fjord og passerer Kollund, hvorfra der fra 1946 til 1999 var livlig trafik med ”spritbåde” til og fra Flensborg. På stien videre mod Gråsten og Egernsund passerer man teglværksruiner og en mindesten for dronning Margrete I, som døde af pest på et skib i Flensborg Fjord i 1412. I Gråsten må man igen forlade stien for at se det smukt beliggende Gråsten Slot.

Efter Egernsund kommer man rundt om halvøen Broager Land, der har en tæt koncentration af historiske oplevelser, og hvor naturoplevelsen er intens med fjordvand, sandstrande, klinter, udsigtspunkter og veldyrkede marker.

Stien passerer Broager bys vestlige udkant, men man skal ind i centrum og se byens markante kirke. På kirkegården er der soldatergrave og mindesten for faldne og omkomne i flere krige foruden Danmarks største fritstående klokkehus, der i dag bruges som kapel. Præsteboligen ved kirken var feltlazaret under krigen i 1864.

Forekomst af stenfrit ler gav i århundreder basis for teglværksdrift ved Flensborg Fjord. I 1895 var her 70 teglværker, men økonomisk nedgang efter 1900 og den nye grænsedragning i 1920 tvang de fleste til at lukke. Rester af teglværker ses mange steder, og Cathrinesminde Teglværk er bevaret som museum.

På østsiden af Broager Land kommer man forbi klinterne ved Gammelmark, hvorfra tysk artilleri under krigen i 1864 skød hen over bugten Vemmingbund mod de danske stillinger på Dybbøl Banke. Stien løber tæt forbi den danske Skanse 1, men man må igen væk fra stien for at se de øvrige skanser og den navnkundige Dybbøl Mølle, der er blevet symbol på Danmarks tab af 40 procent af sit landareal i den korte, traumatiske krig.

Dybbøl Banke giver en storslået udsigt over Sønderborg, hvor stien går via broen over Alssund og langs den stilige havnepromenade forbi Sønderborg Slot, hvor Christian II sad som fange 1532-49, og hvor der i dag er museum for blandt andet Sønderjylland/Slesvigs historie fra middelalder til nutid.

Efter Sønderborg passerer Gendarmstien vådområdet Trillen med rigt fugleliv og over 100 år gamle østrigske fyrretræer og ender i Høruphav. Her står en gendarm-figur i fuld uniform i sit vagtskur. Kunne han tale, ville han garanteret bruge det sønderjyske ”mojn” og dermed være fri for at overveje, om Gerndarmstiens brugere skulle hilses med goddag eller farvel.

Tryk her for at åbne kortet i en ny fane.