Prøv avisen

Siracusas underjordiske valfartssted

Under jorden i Siracusa på Sicilien kan man se spor af oldkirkens kristendom. Traditionen siger, at man går i Paulus’ fodspor

Siracusa er blandt meget andet en valfartsby for kristne. Mest kendt er byen nok for sin arkæologiske park, som vidner om storhedstiden, hvor Siracusa var en af de vigtigste græske kolonibyer grundlagt omkring 734 før Kristi fødsel. Men blot et kvarters gang fra den arkæologiske park møder man et skilt, som fortæller, at man bevæger sig ind på et område, der er underlagt den pavelige kommission for sakral arkæologi.

Her kan man finde skygge og bestille plads på en guidet tur i katakomberne under Sankt Johannes-kirken eller Basilica e Catacombe di San Giovanni, som der står på bykortet. Mange pilgrimme besøger stedet, fordi man her kan komme tæt på nogle af de tidligste spor af europæisk kristendom, men her kommer også mange turister og skoleelever.

Man kan kun besøge katakomberne i selskab med en guide. Rundvisningen tager omkring en time og foregår på italiensk og på engelsk. Inden man indleder turen, kan man med fordel sørge for at have sidste kapitel i Apostlenes Gerninger i frisk erindring. I det kapitel kan man læse, at apostlen Paulus sejlede med et skib fra Malta, og skibet lagde til i Siracusa, hvor det blev i tre dage.

I kapitel 28 står der:

”Tre måneder senere afsejlede vi med et skib fra Alexandria, som havde ligget ved øen vinteren over, og som førte Tvillingernes mærke. Vi løb ind til Syrakus og blev dér i tre dage.”

Vil man forstå den betydning, katakomberne – og særligt krypten San Marciano – har for de tilrejsende pilgrimme, skal man se for sig, at Paulus fik lov til at forlade skibet og bevæge sig rundt i Siracusa, hvor han ifølge traditionen prædikede for den kristne menighed i byen.

Menigheden i Siracusa skulle være den anden menighed grundlagt af apostlen Peter og den første menighed i Vesteuropa.

Rundvisningen indledes med en kort gennemgang af stedets historie i den katedral, som i over 100 år har fremstået som en ruin efter et jordskælv. Ruinen bliver fortsat brugt til gudstjenester.

Bygningen er oprindeligt opført som en byzantinsk katedral med tilhørende kryptkirke. Den ruin, man ser i dag, er ikke ruinerne af den byzantinske katedral, men ruinerne af normannernes genopbygning af katedralen blandet med en senere barokkirke. Normannernes katedral blev beskadiget ved et stort jordskælv i 1693. I stedet rejste man en barokkirke, som faldt ved det store jordskælv i 1908.

Med dæmpede stemmer og anført af en guide med en effektiv lygte i hånden går turen ned ad trapperne. Der åbenbarer sig et imponerende system. Man skal til Rom, hvis man vil finde et mere omfattende system af katakomber end disse.

Historien bag det omfattende anlæg føres tilbage til 300-tallet, hvor det blev udbygget i tilknytning til et cisternesystem anlagt af grækerne. Flere steder er katakomber forbundet med forfulgte kristnes forsøg på at samles, men i Siracusa fortæller katakomberne historien om den tidlige kristne kulturs gravskikke.

Guiden viser an i, hvad hun beskriver som en underjordisk by af døde. Omkring 10.000 mennesker blev begravet her. Og sammenligningen med en by giver mening. Man går på en lige hovedgade, ser vinkelrette sidegader og rotunder, der fungerer som pladser. Her er god plads, og man forstår, hvorfor man valgte at bruge katakomberne som beskyttelsesrum for byens borgere under Anden Verdenskrig.

Når man går i den underjordiske by, kan man se, hvordan gravene afspejler de afdødes sociale status. Der er lavet små hylder i væggene til børn, mens der er store sarkofager til velhavende borgere.

Flere steder kan man se, at der har været plads til olielamper, som man kunne tænde ved graven, hvor efterladte formodes at have været samlet for at markere dødsdagen.

Den tidlige kristendom har sat sit spor på flere af gravstederne blandt andet i form af friser, som viser centrale scener fra både Det Gamle og Det Nye Testamente og et markant kristogram med de græske tegn for Alpha og Omega.

Den guidede tur afsluttes inde i kryptkirken. Kommer man som pilgrim, er der noget særligt ved at være i det rum, hvor man mener, Paulus har været. Andre vil hævde, at der ikke er beviser for, hvad Paulus foretog sig de tre dage, hvor han opholdt sig i Siracusa.

Guiden siger diplomatisk, at det er sandsynligt, at Paulus har besøgt den tidlige kryptkirke med reminiscenser fra oldkirken, som siden blev ødelagt af saracenerne, men genopbygget af normannerne.

Har turen givet lyst til at se flere katakomber, kan man fortsætte til kirken Santa Lucia, hvor man kan besøge et mindre system af katakomber. Kirken er blot en halv times gang væk.