Prøv avisen

Zeppelinernes æra i Tønder

Luftskibsbasen i Tønder, der under Første Verdenskrig (1914-1918) var Tysklands største.Basen blev hjemsted for de næsten 200 meter lange luftskibe, også kaldet Zeppelinere efter deres tyske opfinder. Fra basen i Tønder fløj luftskibene angrebstogter over England og opklaringsflyvninger over Nordsøen og Skagerrak. – Foto fra Zeppelin- og Garnison Museum Tønder.

På museum i det sønderjyske Et besøg på Tønders Zeppelin- og Garnisonsmuseum fortæller historien om dengang, byen under Første Verdenskrig husede Tysklands største luftskibsbase. Sporene efter luftskibene og deres base kan stadig ses i Tønder

Der findes stadig spor efter den tyske kejserlige marines luftskibsbase lidt nord for Tønder i Sønderjylland.

I mange år efter Genforeningen i 1920 var den tidligere luftskibsbases område øvelsesterræn for danske soldater, og til alt held var det ikke tunge bæltedrevne køretøjer, de betjente sig af.

For det er uden tvivl den væsentligste årsag til, at de historisk interesserede medlemmer af Zeppelin Gruppen Tønder endnu den dag i dag kan gøre spændende fund fra en tid, hvor byen på godt og ondt indskrev sig i luftskibenes militære historie.

Luftskibsbasen blev anlagt under første verdenskrig i årene 1914-1918 og blev hjemsted for de næsten 200 meter lange luftskibe, også kaldet Zeppelinere efter deres tyske opfinder graf Ferdinand von Zeppelin.

Han var manden bag det første styrbare luftskib LZ 1, der gik til vejrs den 2. juli 1900 over Bodensee og dermed viste vejen for en ny teknologi, som i de kommende år blev udnyttet af såvel den civile- som af den militære luftfart.

De luftskibe, der fløj ud fra Tønder, havde som den vigtigste opgave at overvåge den britiske flådes aktivitet i Nordsøen og i Skagerrak. Men da der i løbet af krigen blev udviklet større zeppelinere med en længere rækkevidde, blev aktiviteterne udvidet til også at omfatte både rekognoscering og bombeangreb over England.

Den officielle betegnelse for basen ved Tønder var Marine-Luftschiff-Detachement, Tondern, og med de to enkelt-hangarer, TOBIAS og TONI, samt dobbelthangaren TOSKA kunne i alt fire luftskibe på samme tid komme under tag.

De store luftskibe var i alle henseender meget krævende. De skulle have megen plads, og der var brug for masser af mandskab, når de skulle manøvreres ind og ud af hangaren, og især krævedes der rigtig mange hænder, når de efter endt flyvning skulle trækkes ned til jorden ved hjælp af de udkastede tove.

En opgørelse per 1. april 1916 viser, at basen var bemandet med 14 officerer og 574 menige. Men det rakte ikke, når luftskibene skulle starte og lande. Så skulle der bruges yderligere 100 mand, der blev tilkaldt fra den nærliggende Landsturmbatillon Tondern.

Luftskibene var ikke kun meget mandskabskrævende, de var også grådige med hensyn til forsyning med brint, som var den tids benyttede opdriftsmiddel. De største luftskibe kunne rumme omkring 55.000 kubikmeter brint, som delvis blev produceret på basens eget gasværk, der havde en døgn-produktion på 6-8000 kubikmeter. Men gasværket alene kunne ikke levere brint nok, så det var nødvendigt at få tilførsler udefra, der blev leveret på specialbyggede jernbanevogne.

Fuldt udbygget var basen en by, der i næsten alle henseender var selvforsynende.

De mange soldater var indkvarteret i barakker på området, som foruden hangarer til luftskibene også rummede en hangar og en flyveplads til blandt andet et antal Albatros jagerfly. Sidstnævnte var en del af basens luftforsvar.

På trods af de mange anvendte ressourcer blev luftskibsbasen aldrig den succes, som den militære ledelse havde forventet. Og måske begik de selv fejl nummer et, allerede da basens beliggenhed blev bestemt.

For den stribe af havarier og ulykker med død og ødelæggelse til følge, der fandt sted på basen i dens operative periode, havde netop noget med beliggenheden at gøre.

Det var nemlig et fladt og stærkt forblæst marsklandskab, der tog imod luftskibene, når de vendte hjem fra togterne vest på. Og det var i de omgivelser, at kaptajn og mandskab blev sat på en hård prøve i kampen mod de kraftige og drilske vinde, når luftskibene skulle landes og siden ind i hangaren. Så det var ikke uden grund, at Marine-Luftschiff-Detachement Tondern var berygtet blandt luftskibenes mandskaber. I løbet af krigen blev der udført cirka 1200 opklaringsflyvninger over Nordsøen og Skagerrak, foruden de cirka 350 egentlige angrebsflyvninger, der var rettet mod mål i England.

Men i sommeren 1918 var englænderne så klar til at sætte ind med det endelige og afgørende angreb på basen i Tønder. Det var en begivenhed, der skulle få sin egen plads i krigshistorien, for angrebet var det første udført med fly fra et hangarskib, rettet mod et mål på landjorden.

Fredag den 19. juli 1918 havde Royal Navy bragt hangarskibet H.M.S. Furious i position ud for den danske vestkyst, omkring 15 sømil vest for Lyngvig Fyr.

I alt syv jagerfly af typen Sopwith Camel stak ved godt tretiden om morgenen snuden op i et overskyet og tåget vejr og tog fat på en omkring 150 kilometer lang flyvetur. Første del af turen gik over et Danmark, der under Første Verdenskrig var neutralt, mens den sidste del af ruten gik over fjendelandet Tyskland.

Kun seks fly nåede frem til Tønder, et måtte nødlande på havet efter vanskeligheder med motoren, men ved halvfemtiden blev de første bomber kastet over luftskibsbasen. Dobbelthangaren TOSKA med luftskibene L 54 og L 60 blev ramt og sat i brand i det første angreb.

I det andet angreb blev hangaren TOBIAS ramt, og selvom englænderne også havde et par fejlkast med bombenedslag blandt andet på markedspladsen i Tønder, så var luftangrebet en succes.

Freden brød ud nogle måneder senere, den 11. november 1918. Ved Genforeningen i 1920 blev Tønder dansk. Og luftskibenes æra i Tønder var slut.

rejser@kristeligt-dagblad.dk

En brændende hangar den 18. juli i 1918, da luftskibsbasen ved Tønder blev angrebet af engelske fly. Dobbelthangaren TOSKA med to luftskibe blev ramt og sat i brand i det første angreb. I det andet angreb blev hangaren TOBIAS ramt. Den 11. november 1918 brød freden ud. Første Verdenskrig var forbi. – Foto fra Zeppelin- og Garnison Museum Tønder.