”Du, som har tændt millioner af stjerner”

Læs alle fem vers af den smukke salme "Du, som har tændt millioner af stjerner"

Du, som har tændt millioner af stjerner
Salmen "Du, som har tændt millioner af stjerner" er en af de mest kendte og elskede salmer i både Højskolesangbogen og Den Danske Salmebog. Foto: Hristo Fidanov / Pexels.

Få teksten til en af vor nyere og mest populære salmer

Tekst: Johannes Johansen, 1981
Melodi: Erik Sommer, 1981

1) Du, som har tændt millioner af stjerner,
tænd i vort mørke en tindrende tro.
Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro.

2) Tak for den lysende dag, der er gået,
gaven til os, dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!

3) Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
du ved alene, hvad tjener os bedst.

4) Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små!

5) Du, som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den, der vogter og værner,
lys i det mørke, som kommer fra os.

Bag om salmen

"Du, som har tændt millioner af stjerner" er en aftensalme skrevet i 1981 af biskop Johannes Johansen, som er forfatter til flere salmer. Melodien er skrevet af komponist Erik Sommer.

Både tekst og melodi blev skrevet i forbindelse med FDF-spejdernes landslejr i 1981 og efterfølgende finpudset i 1982.

Salmen blev optaget i Den Danske Salmebog i 2002 og i Højskolesangbogen i 2006.

Hør salmen her ved Herstedøster Kirkes Pigekor: