Hvad er haram og halal?

Haram og halal udgør to grundpiller i islams etik og indbefatter blandt andet islams kostregler, som delvist er hentet fra jødedommen

Halal og haram er de arabiske betegnelser for, hvad der er tilladt og forbudt i islam. Disse regler bruges ofte, når man taler om muslimske spiseregler, men halal og haram dækker over mere end blot fødevarer, blandt andet livsførelse.
Halal og haram er de arabiske betegnelser for, hvad der er tilladt og forbudt i islam. Disse regler bruges ofte, når man taler om muslimske spiseregler, men halal og haram dækker over mere end blot fødevarer, blandt andet livsførelse. Foto: Maskot/Ritzau Scanpix.

Mange muslimer anser det at være muslim for mere end at tro på Gud og gå i moské fra tid til anden. Etiske retningslinjer for for eksempel kost er også med til at skabe et religiøst fællesskab. Overholdelsen af disse regler er en vigtig identitetsmarkør for mange muslimer, særligt i ikke-muslimske lande som Danmark.

Hvad betyder halal?

Halal er det arabiske udtryk for "tilladt" og betegner, hvad der er tilladt inden for islamisk lov.

Halal bliver af mange muslimer anset for Guds vej, som det enkelte menneske bør følge for at opnå frelse. I Koranen står der blandt andet:

"Hør I som er troende, gør ikke de gode lovlige ting, som Allah har gjort lovlige til ulovlige, og overskrid ikke grænserne. For Allah elsker ikke overtrædere. Spis af det Allah har frembragt for jer der er lovlig og godt, og frygt Allah på Hvem I har tro." (5:88-89)

Hvad betyder haram?

Haram betyder derimod "forbudt" eller "ulovligt" og er udtryk for, hvilke ting man som muslim ikke bør gøre.

Hvad angår kost betyder det, at man som muslim blandt andet skal holde sig fra at spise svinekød, blod og selvdøde dyr. I Koranen står der:

"Han har kun forbudt jer det selvdøde, blod, svinekød og det, der er slagtet i andet navn end Allahs. Men hvis én er tvunget af nød uden ønske om ulydighed, eller om overskridelse af de givne grænser, så er han uskyldig. For Allah er den Mest Tilgivende, den Mest Barmhjertige." (2:174)

Haram har dog en dobbeltbetydning, da begrebet også kan have en betydning af  "hellig", og det bruges derfor også sommetider i forbindelse med hellige steder. Eksempelvis er al-masjid al-haram en betegnelse for Kabaen i Mekka, som er profeten Muhammeds fødeby og det helligste pilgrimsmål for muslimer. 

Religiøse spiseregler er ikke et ukendt fænomen i andre religioner. Mange af de regler, der findes for indtagelse af fødevarer, findes også i jødedommen, hvor spisereglementet kaldes kosher.

Hvilke ting er forbudte i islam?

Der findes flere forskellige skoler inden for ret (fiqh) og teologi (aqida), og herunder flere opfattelser af, hvad der er tilladt (halal), og hvad der er forbudt (haram) i islam. 

Mange regler er ikke direkte anvist af Gud i Koranen, hvorfor det er op til lærde at fortolke og tilpasse anvisningerne. 

De lærde vil ofte søge svar i hadith-litteraturen, som er nedskrevne overleveringer af profeten Muhammeds sædvane (sunna) og dækker over Muhammeds handlinger og udtalelser. Muslimer opfatter profeten Muhammed som et guddommeligt eksempel, og mange bruger derfor hans gøren som en rettesnor for korrekt livsførelse.

Der er dog nogle ting, som generelt opfattes som haram, herunder følgende:

  • Svinekød, blod og selvdøde dyr
  • Utugt
  • At lyve
  • Afgudsdyrkelse (shirk)
  • Alkohol og narkotika
  • At opkræve renter
  • Permanente tatoveringer
  • At spise dyr, der ikke er slagtet rituelt

I Koranens sura al-an'âm (6:145) står således: "Jeg finder ikke i det, som er åbenbaret til mig, noget forbudt for den spisende, som vil spise det, undtagen når det drejer sig om (kød fra) selvdøde dyr eller udgydt blod eller svinekød, thi det er urent, eller det, der er slagtet i andres navn end Allahs. Men af den, der er tvungetuden at begære det eller overskride (mindstemålets) grænser, er din Herre visselig Tilgivende, Barmhjertig."

Anvisningerne er til, fordi muslimer mener, at disse ting er sundhedsskadelige for kroppen eller sindet, og dette ved Gud bedst. For eksempel mener man, at svin er det dyr, der oftest videregiver smitsomme sygdomme til mennesker, ligesom selvdøde dyr ofte kan være i en forrådnelsesproces, der gør kødet sundhedsskadeligt. 

Muslimer mener altså, at Gud har opsat disse anvisninger for at beskytte mennesket. Der kan dog være undtagelser, hvor reglerne ikke gælder, som nævnt i al-an'âm. Er man for eksempel sultende uden adgang til andet mad, bør man spise svinekød, fordi det i dette tilfælde vil være sundere at spise det end at undgå at spise det.

Hvad er halal-slagtning?

Halal-kød betegner kød, det er i overensstemmelse med islams etik og kostregler. For at kødet kan certificeres som halal, skal man tage en lang række forholdsregler for at sikre, at der tages hensyn til dyret. Disse regler indbefatter blandt andet, at dyret ikke lider nød under transporten eller før slagtningen i slagteriet.

I Danmark bliver dyr bedøvet inden slagtningen. Nogle muslimer har problematiseret dette, da halal-slagtning traditionelt kræver, at dyret er ved fuld bevidsthed, når det skal slagtes.

Den islamiske slagtemetode hedder dhabh og minder meget om den traditionelle, jødiske slagtemetode schæchtning. Begge religioner kræver, at dyret får skåret luftrøret, spiserøret samt begge halspulsårer over i en ubrudt bevægelse. Dette fører umiddelbart til bevidstløshed hos dyret. Dyrevelfærden er den samme, hvad end dyret halalslagtes eller ikke.

Halal-slagteren skal være muslim, voksen og velkendt med slagtemetoden. Dyret skal stå med hovedet i retning mod Mekka. Inden slagtningen fremsiges bønnen "Bismillah, allahu akbar" (I Guds navn, Gud er størst).