Peterskirken er den katolske hovedkirke

Peterskirken i Rom er verdens største og mest berømte kirke. Den er bygget over apostlen Peters grav og er den romersk-katolske kristendoms hovedkirke

Peterskirken er den vigtigste kirke i romersk-katolsk kristendom. Den ligger i Vatikanstaten midt i Rom, hvor også paven har residens.
Peterskirken er den vigtigste kirke i romersk-katolsk kristendom. Den ligger i Vatikanstaten midt i Rom, hvor også paven har residens. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Peterskirken i Vatikanstaten i Rom er et imponerende arkitektonisk mesterværk, der med sine enorme dimensioner årligt tiltrækker tusindvis af turister og troende pilgrimme.

Peterskirken på Peters grav

Ifølge legenderne om apostlen Peter, som lægger navn til Peterskirken, led han martyrdøden på kejser Neros væddeløbsbane og blev begravet af medlemmer af den kristne menighed på en gravplads tæt herved. Peters martyrdød har højst sandsynligt fundet sted umiddelbart efter Roms brand i år 64.

Kirkehistorikeren Eusebius (ca. 260-339) beretter, at Peter blev begravet i Vatikanområdet, der nu udelukkende tjente som begravelsesplads. Det er i dag muligt at komme ned under kirken, hvor man kan fremvise Peters gravmonument, som det har set ud siden 100-tallet. Graven blev fundet i 1940'erne, hvor man udgravede en antik gravgade under Peterskirken.

Da Konstantin den Store efter sejren over sin medkejser, Maxentius ved den Milviske bro i 312 var blevet Romerrigets enehersker, besluttede han sammen med Roms biskop (pave) Sylvester at bygge en basilika over Peters grav.

Kirken blev opført i 322-333. Det blev den første Peterskirke, som kom til at stå frem til begyndelsen af 1500-tallet.

En ny Peterskirke tegnes

Op igennem middealderen var kejser Konstantins basilika romerkirkens centrum. Hertil valfartede pilgrimme og herfra udøvede paven sit kirkelige herredømme. Men efter ca. 1200 års brug var kirken slidt ned. Og i 1506 lagde pave Julius II grundstenen til den nuværende Peterskirke.

Pave Julius II ville skabe en ny kirke helt fra grunden, radikalt forskellig fra den forrige. Julius' kirke skulle stå mål med antikkens største arkitektoniske frembringelser og formes af renæssancens mest geniale kunstnere.

Det blev i første omgang arkitekten Bramante, der fik opgaven. I modsætning til den rektangulære basilika fra Konstantins tid ville Bramante bygge en kvadratisk kirke, der i sit indre var som et græsk kors og over skæringen mellem kirkens arme skulle der rejses en kuppel af hidtil usete dimensioner. Bramante nåede imidlertid ikke langt med sine planer. Han døde i 1514 - i øvrigt året efter pave Julius.

Det blev nu den berømte maler og arkitekt Raphael, der som kun 30-årig kom til at stå med ansvaret for byggeprojektet. Han omformede Bramantes grundplan fra et græsk kors til et latinsk kors. Efter Raphaels tidlige død i 1520 videreførtes arbejdet af dennes medarbejder, arkitekten Sangallo.

Michelangelo og Peterskirken

Det var imidlertid Michelangelo, der helt afgørende kom til at sætte sit præg på Peterskirkens arkitektur. Michelangelo overtog arbejdet i 1547. Han fik helt frie hænder. Til gengæld ville han udføre arbejdet uden honorar.

Michelangelo videreførte sine to forgængeres idé om et latinsk kors som grundplan, men formindskede dimensionerne til det realistiske for at få kirken færdigbygget. Michelangelos Peterskirke fik et massivt murforløb. Den skulle ligne et legeme, Jesu legeme.

Kirken bærer da også præg af at være skabt af en billedhugger. Michelangelos geniale arkitektur kommer måske bedst til udtryk i den slanke og himmelstræbende kuppel, der med sin tonsur (den lige væg, der bærer kuppeltaget) giver et pragtfuldt lysindfald ned på højalteret.

Michelangelo arbejdede på kirken i 17 år. Det blev barokarkitekten Maderno, der gjorde den enorme kirkebygning færdig i begyndelsen af 1600-tallet, mens det blev billedhuggeren Bernini, der satte sit præg på kirkens indre.