Er Indien på vej med en lov mod religiøs omvendelse?

I Indien fører diskussionen om omvendelse ofte til fornyede spændinger mellem hindumajoriteten og de muslimske, kristne og buddhistiske minoriteter, skriver generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Her ses en række induistiske, hinduistiske pilgrimme, der venter på at få mad uddelt inden deres årlige rejse til øen Sagar ved den indiske kyst, hvor endagsfestivalen "Makar Sankranti" fejres. Foto: Scanpix.
Her ses en række induistiske, hinduistiske pilgrimme, der venter på at få mad uddelt inden deres årlige rejse til øen Sagar ved den indiske kyst, hvor endagsfestivalen "Makar Sankranti" fejres. Foto: Scanpix.

Medlem af det indiske parlament Yogi Adityanath meddelte ifølge Reuters (12. december 2014), at han igen i år juledag ville gennemføre en rituel renselses- og omvendelsesproces, ghar wapsi, og dermed en ’tilbagevenden’ for hundredevis af kristne og muslimer til hinduismen.

Adityanath er hindupræst, politiker og medlem af det hindunationalistiske parti Bharatiya Janata Party (BJP). Ved valget i 2014 blev BJP det regerende parti, og Adityanath blev genvalgt til en femte periode i parlamentet.

Læs også: "Indiens hinduer er frustrerede efter års undertrykkelse" 
 
I Indien er spørgsmålet om omvendelse mellem forskellige religiøse traditioner et ømtåleligt og politiseret emne. Diskussion om omvendelse fører derfor ofte til fornyede spændinger mellem hindumajoriteten og de muslimske, kristne og buddhistiske minoriteter.

Samtidig ser oppositionen Adityanaths udmeldinger som BJP og premierminister Narenda Modis forsøg på at underminere Indien som et sekulært land med lige ret for alle religiøse traditioner.

Love mod omvendelse i flere delstater

Indien er nemlig ifølge sin konstitution et sekulært land, hvor der hersker religionsfrihed. Flertallet af landets 1,2 milliarder er hinduer, men der er store mindretal af muslimer, kristne og buddhister, omkring 160 millioner. Alligevel er der i fem indiske delstater love mod omvendelse "ved svigagtige metoder" som trusler eller belønning, og den ansvarlige for omvendelsen kan straffes med bøde og årelange fængselsstraffe.

Hvad disse svigagtige metoder består i, er ikke fuldstændig klart, ligesom det er sjældent, at lovene kommer til anvendelse.

Det er derfor nærliggende at se lovene som udtryk for indrømmelser til den populistiske hindunationalistiske kritik af ’fremmede’ religioners forsøg på omvendelse af hinduer. Af samme grund er det specielt interessant at se på, hvordan retorikken så ser ud, når en hindupræst og national politiker proklamerer omvendelse for en gruppe kristne og muslimer. 
 
Læs også: Muslimer og kristne i Indien går en hård tid i møde
 
Yogi Adityanath stammer fra delstaten Uttar Pradesh i den nordlige del af Indien, hvor 80% er hinduer og 18% muslimer. Han er i øjeblikket genstand for en politiefterforskning i forbindelse med omvendelsen af en gruppe beboere i et slumkvarter i Agra. De muslimske beboere mener, de er blevet snydt til at deltage i en omvendelsesceremoni, hvor de var blev lovet stemmekort og rationerede fødevarer til reduceret pris.

Episoden vækker minder om lignende kampagner i 2005, hvor Adityanath stod for en række store omvendelsesceremonier i Etah, Uttar Pradesh, og hvor 1.800 kristne blev hinduer.

I 2007 holdt Adityanath en kampagne i Gorakhpur, hvor en gruppe af hans hindunationalistiske tilhængere satte ild til et muslimsk mausoleum, og hvor Adityanath blev fængslet. Fængslingen fik uroen til at eskalere, og flere afbrændinger fulgte.

Når Adityanath nu igen er på banen, og vi kan vel vente nye uroligheder og spændinger mellem hinduer og muslimer i Indien. 

Forslag om national lov mod omvendelse

Adityanaths parti BJP er som nævnt også premierminister Modis parti, og er den politiske del af den nationalistiske hinduistiske bevægelse RSS. Da Modi var minister i Gujarat i 2002, blev han anklaget for at ikke skride ind over for overgrebene på muslimer.

Siden udnævnelsen til premierminister har Modi forsøgt at moderere sine udtalelser om muslimer, og han har som del af sin valgkampagne vist velvillighed i forhold til muslimske vælgere, da han førte kampagne i delstaten Kashmir, som har en muslimsk majoritet. Det kan dog vise sig vanskeligt for Modi at få BJPs medlemmer til at støtte denne nye kurs i forhold til muslimer, for få dage efter Adityanaths udtalelser bekendtgjorde BJPs leder Amit Shah den 20. december 2014, at han vil fremlægge en national antikonversionslov i parlamentet, som han opfordrer alle ’såkaldte sekulære partier’ til at støtte.

I den forbindelse udtalte Shah: ”BJP er det eneste politiske parti i landet, som modsætter sig tvangsomvendelse og de såkaldte sekulære partier burde stille sig i spidsen for at støtte en antikonversionslovgivning”
 
Læs også: Hvilke rettigheder har hinduistiske kvinder i Indien?
 
Min formodning er at Shah ikke har tænkt på Adityanaths omvendelseskampagner og nylige udtalelser, da han luftede ideen om en national lovgivning om omvendelse. For retorikken i Indien drejer sig sædvanligvis om kristne missionærer, især evangelikale og pentekostale kristne, som omvender hinduer, ikke om hindunationalister der omvender muslimer eller kristne.

Hvis Shah’s ide og BJP’s ideologi kan blive til national lov, så vil det blive interessant at se, om den mon vil blive håndhævet både i forhold til hindunationalister såvel som i forhold til andre, eller om en sådan national lov blot vil tjene til yderligere at stresse religiøse minoriteter i Indien. 

Jonas Adelin Jørgensen er cand.teol.ph.d., generalsekretær i Dansk Missionsråd og skriver religionsanalysen ved religion.dk