Repræsentantskabets medlemmer

Peder Meisner, formand
Generalsekretær i KFUM’s Sociale Arbejde

Mikael Wandt Laursen
Generalsekretær i Frikirkenet 

Maria Hammershøy
Generalsekretær i Caritas 

Kirsten M. Andersen
Formand for Grundtvigsk Forum 

Søren Abildgaard
Formand for Landsforeningen af Menighedsråd

Hans-Ole Bækgaard
Formand for Indre Mission

Kræn Christensen
Provst, Hjerting Kirke

Jørgen Carlsen
Tidligere forstander, Testrup Højskole

Sabine Kleinbeck
Proces- og projektledelse, Region Hovedstaden

Katrine Söderberg
Sognepræst, Skovlunde Kirke

Jørgen Skov Sørensen
Generalsekretær i Konferencen for Europæiske Kirker (KEK)

Czeslaw Kozon
Biskop, den Katolske Kirke

Henrik Stubkjær
Biskop over Viborg Stift 
 
Susanne Korsgaard
Cand.jur.

Bente Ryberg
National chef i Dansk Ungdoms Fællesråd 

Lisbeth Trinskjær
Forstander, Ubberup Højskole

Morten Skrubbeltrang
Sognepræst ved Hasle Kirke

Morten Bangsgaard
Medlem af Det Etiske Råd

Charlotte Sahl-Madsen
CEO, Coc Playful Minds

Birgitte Stoklund Larsen
Konsulent i Helsingør Stift