Repræsentantskab

Mette Geil
Frimenighedspræst, Rødding

Allis Helleland
Selvstændig

Hans-Ole Bækgaard
Ledende valgmenighedspræst, Aarhus Bykirke

Hans Henrik Lund
Leder af Kirkernes Integrationstjeneste (KIT)

Børge Munk Povlsen
Provst og sognepræst, Fredericia

Inger Bach
Chef for DR Etik

Kræn Christensen
Provst, Hjerting Kirke

Jørgen Carlsen
Tidligere forstander, Testrup Højskole

Sabine Kleinbeck
Udviklingschef, Vesterbro Sogn

Katrine Söderberg
HR-chef, Kriminalforsorgen Sjælland

Jørgen Skov Sørensen
Generalsekretær, Danmission

Czeslaw Kozon
Biskop, den Katolske Kirke

Dagmar Warming
Direktør, Ribe Kunstmuseum

Peter Hedegaard
Præst, Holstebro Valgmenighed

Henrik Stubkjær
Biskop over Viborg Stift 
 
Susanne Korsgaard
Jurist og etisk konsulent, Global Ethics Officer Ferring Pharmaceuticals

Bente Ryberg
National chef i Dansk Ungdoms Fællesråd 

Lisbeth Trinskjær
Forstander, Ubberup Højskole

Morten Skrubbeltrang
Generalsekretær, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund (FDF)