Repræsentantskabets medlemmer

Inger Bach, formand
Chefkonsulent, Generaldirektøren

Mette Geil
Frimenighedspræst, Rødding

Allis Helleland
Selvstændig

Hans-Ole Bækgaard
Formand for Indre Mission

Hans Henrik Lund
Leder af Kirkernes Integrationstjeneste (KIT)

Børge Munk Povlsen
Provst og sognepræst, Christianskirken Fredericia

Kræn Christensen
Provst, Hjerting Kirke

Jørgen Carlsen
Tidligere forstander, Testrup Højskole

Sabine Kleinbeck
Proces- og projektledelse, Region Hovedstaden

Katrine Söderberg
HR-chef, Kriminalforsorgen Sjælland

Jørgen Skov Sørensen
Generalsekretær i Konferencen for Europæiske Kirker (KEK)

Czeslaw Kozon
Biskop, den Katolske Kirke

Dagmar Warming
Direktør, Ribe Kunstmuseum

Peter Hedegaard
Tidligere Holstebro Valgmenighed

Henrik Stubkjær
Biskop over Viborg Stift 
 
Susanne Korsgaard
Cand.jur.

Bente Ryberg
National chef i Dansk Ungdoms Fællesråd 

Lisbeth Trinskjær
Forstander, Ubberup Højskole

Morten Skrubbeltrang
Sognepræst ved Hasle Kirke

Charlotte Sahl-Madsen
CEO, CoC Playful Minds