Repræsentantskab

Mette Geil 
Præst 

Allis Helleland 
Konsulent 

Hans Henrik Lund 
Leder af kirkernes integrationstjeneste 

Børge Munk Povlsen 
Provst 

Inger Bach 
Etikchef DR 

Kræn Christensen 
Provst 

Jørgen Carlsen 
Forstander 

Sabine Kleinbeck 
Udviklingschef 

Katrine Söderberg 
Konsulent

Jørgen Skov Sørensen 
Sekretariatschef

Czeslaw Kozon 
Biskop

Dagmar Warming 
Direktør 

Peter Hedegaard 
Præst

Henrik Stubkjær
Biskop over Viborg Stift 
 
Susanne Korsgaard
Jurist og etisk konsulent, Global Ethics Officer Ferring Pharmaceuticals

Bente Ryberg
National chef i Dansk Ungdoms Fællesråd 

Lisbeth Trinskjær 
Forstander 

Morten Skrubbeltrang 
Generalsekretær i FDF 

Hans-Ole Bækgaard 
Præst