Sagen om Søren E. Jensen

Overblik: Balladesager om præster i folkekirken gennem 100 år

En præst, som ikke tror på Gud, og en anden, som tror på telepatisk kommunikation med dyr. De to er ikke de eneste i rækken af folkekirke-præster, der de seneste 100 år er kommet på tværs af kolleger, kirkelige myndigheder eller loven. Læs om sagerne her

Overblik: Balladesager om præster i folkekirken gennem 100 år

Sognepræsten Annette Berg, som tror på reinkarnation, er ikke den eneste – en hel del af folkekirkens præster er de seneste 100 år kommet på tværs af kolleger, kirkelige myndigheder eller loven. Læs om sagerne

Kronik

Hvad er god forkyndelse?

I en tid, hvor der i stigende grad sættes spørgsmålstegn ved den monologiske prædiken eller tale i kirken, er det uhyre vigtigt at kvalificere den kristne forkyndelse, både hvad angår form og indhold. Forkyndelsens indhold og form hænger uløseligt sammen - skønt det er vigtigt at skelne imellem dem

Ombudsmand skal se på Søren E. Jensen-sag

Præsteforeningens formand, Per Bucholdt Andreasen, har indbragt sagen om sognepræst Søren E. Jensen for Ombudsmanden. Et nødvendigt initiativ, mener retsteolog og bisidder for den kontroversielle præst

Ministerium: Biskops advarsel var i orden

Søren E. Jensens præstestilling hænger i en tynd tråd, efter at Kirkeministeriet i afgørelse giver fuld opbakning til biskops advarsel. Men ministeriet undgår at forholde sig til sagens principielle aspekter, lyder kritik

Kronik

Da Norges præster blandede sig og nedlagde arbejdet

Diskussionen om, hvorvidt man må tale polemisk fra en kirkelig prædikestol, har de seneste måneder bølget frem og tilbage. Den fik dagens kronikør til at tænke tilbage på sine yngre år i Norge under Besættelsen. Her røg de norske præster helt uklar med den nazistiske besættelsesmagt og nedlagde reelt deres embeder kollektivt påskedag i 1942

Præstesag rykker ind på Christiansborg

Ni spørgsmål fra Christian Langballe (DF) tvinger kirkeminister ind i Søren E. Jensen-sagen. Den kan blive vanskelig for ministeren, vurderer redaktør

Bog

Journalisten kvæler evangeliet

Problemet med Søren E. Jensens prædikener er ikke, at de er polemiske. Men at de stort set ikke er andet og mangler teologisk dybde

Kronik

Gælder ytringsfriheden på prædikestolen?

Præster i folkekirken nyder samme demokratiske privilegium som alle borgere i dette land, altså en grundlovssikret ytringsfrihed. De kan frit debattere, skrive læserbreve, kronikker, artikler og bøger om sten i skoen og skrive lige, hvad de vil. Men på prædikestolen gælder ingen ytringsfrihed eller forkyndelsesfrihed, mener dagens kronikør

Må man være polemisk på prædikestolen?

Efter en sognepræst har fået en tjenstlig advarsel for en prædiken, har det været debatteret, om man overhovedet må være polemisk i sin prædiken. Pensioneret sognepræst siger ja til polemik, mens rektor for Dansk Bibel-Institut siger nej

Dokumentation

Læs prædiken af Søren E. Jensen

Hjælpepræst Søren E. Jensen har været part i en intens debat om teologi og tjenstlige samtaler. En prædiken fra hans nye prædikensamling lader læseren selv vurdere teologens retorik

Interview

Søren E. Jensen: Jeg prædiker for dem, der ikke går i kirke

Hjælpepræst i Hvalsø Søren E. Jensen vil formidle kristendom til de kulturkristne, som kun går i kirke til højtider og begravelser.”Jeg er også selv kulturkristen,” siger prædikanten, som snart udgiver en prædikensamling og på søndag fylder 50 år

Debat

Præster er retsløse, hvis biskop og provst vil af med dem

Biskoppen sætter sagen, fører sagen og dømmer i sagen. Der er ingen forsvarer for præsten, skriver pensioneret præst Mary E. Holm-Larsen, som har været bisidder for præst Søren E. Jensen, der har fået en biskoppelig advarsel blandt andet efter klage over en prædiken

Debat

Krarup: Udskældt prædiken er fremragende

Præst Søren E. Jensens omdiskuterede prædiken, som førte til en biskoppelig advarsel, rummer evangeliets tale til en selvretfærdig travlhed, der ikke har tid eller lyst eller interesse for Guds ord, skriver pensioneret præst og tidligere folketingsmedlem (DF) Søren Krarup

Spørgsmål-svar

Biskop fraråder sammenblanding af tjenstlige samtaler og teologi

Sagen om en biskoppelig advarsel til sognepræst Søren E. Jensen har skabt debat om, hvordan tjenstlige samtaler bruges af folkekirkens biskopper. Afgående biskop i Aarhus Kjeld Holm har aldrig brugt den tjenstlige samtale til at tale teologi med præster

Debat

Kristus blev også opfattet som polemisk

Jesus blev opfattet som polemisk, påståelig og påtrængende af sin samtid, og en prædiken på evangeliets grund kan ikke undgå at være polemisk, skriver teolog Margrethe Horstmann om debatten om sognepræst Søren E. Jensen, der har fået en biskoppelig advarsel blandt andet efter klage over en prædiken

Kronik

Den folkekirke, du ikke kender

Sagen mod sognepræst Søren E. Jensen kaster igen lys over det folkekirkelige kulturforfald, som nu endnu en gang eksponeres i Roskilde Stift. Biskoppen har intet lært af sin forgænger Lindhardt, der som den eneste danske biskop til dato har fået en næse af ombudsmanden, skriver dagens kronikør

Debat

Hvorfor advarslen til Søren E. Jensen er helt berettiget

Søren E. Jensen havde været bedre stillet, hvis vi andre havde rådgivet ham, som vi burde. I stedet fremturer han i sit polemiske spor på prædikestolen, og så falder der til sidst en advarsel, skriver Hans Raun Iversen, lektor i praktisk teologi

Kronik

Er biskoppen nu både anklager og dommer?

Tilbage i 2005 fik biskopperne et nyt styringsredskab i forhold til præstestanden. Det skete med en cirkulæreskrivelse af 15. marts 2005. Man skal ikke studere cirkulæreskrivelsen længe, førend det går op for én, hvad der skjuler sig i cirkulærets formulering: Biskoppens skøn i konflikter med præster kan ikke appelleres!

Se flere

Jobmarked

Se flere jobopslag