Sager i folkekirken

Analyse

Efterlysning: Hvor er klimakrisen i folkekirken?

Flere biskopper ville ringe med kirkeklokkerne for at opfordre politikerne til handling ved klimatopmødet i København i 2009, men i dag er der mere stille i kirken, når det kommer til klimadebatten. Anderledes forholder det sig med kirker i andre lande, vurderer lektor Henrik Reintoft Christensen

Der er ikke mange inden for kirken, der gør meget væsen af sig i klimadebatten. Er man interesseret i forholdet mellem kirke og samfund, er dette mindst ligeså interessant som debatten om klimaklokker i 2009.

Henrik Reintoft Christensen, lektor i religionssociologi

Analyse

Bliver en kirke uren, hvis muslimer beder i den?

Igen og igen støder vi ind i diskussionen om rent og urent, når vi surfer rundt i nettets religiøse debatter. Selvom både Jesus, Paulus og Luther har gjort op med principperne om rent og urent, har vi mennesker vanskeligt ved at tro det, vurderer generalsekretær Jørgen Skov Sørensen

Analyse

Forsker: En kirkebygning er mere end mursten

Når en kirke lukkes, bliver det tydeligt, at kirken ikke bare er en bygning af samme karakter som et busskur eller et supermarked. Bygningen har en særlig betydning, fordi de religiøse aktiviteter har smittet af på murstenene, vurderer ph.d. Jes Heise Rasmussen

Præst fra Tømmerup får fængsel i ti år

OPDATERET I dag var der skyldkendelse i ankesagen mod den tidligere sognepræst i Tømmerup ved Kalundborg. Østre Landsret kommer frem til samme resultat som byretten og idømmer tirsdag en tidligere præst fra Tømmerup ti års fængsel for misbrug af børn

Interview

Thorkild Grosbøll: Jeg udsatte bare kristendommen for et religionskritisk blik

Tidligere sognepræst Thorkild Grosbøll skabte heftig debat både i ind- og udland, da han i 2003 gjorde op med opstandelsen og idéen om en skabende og opretholdende Gud. I dag, hvor han fylder 70 år, synes han, at folkekirkens præster udelukkende ”bruges til at fastholde tidligere aflejringer af, hvordan mennesker tænkte før i tiden”

Analyse

Folkekirken er ikke færdig med at komme på forsiden

Der var godt med drama i de kirkelige sager, der fyldte den offentlige debat i 2017. Dramaet vil fortsætte ufortrødent i år, vurderer centerleder Marie Vejrup Nielsen i analysen

Synspunkt

Sag om dyreclairvoyance undergraver kirkens troværdighed

Når en præst inviterer en dyreclairvoyant ind i kirken, er det med til at udhule kirke og kristendom indefra, skriver vicegeneralsekretær i Luthersk Mission Carsten Skovgaard-Holm

Overblik: Balladesager om præster i folkekirken gennem 100 år

En præst, som ikke tror på Gud, og en anden, som tror på telepatisk kommunikation med dyr. De to er ikke de eneste i rækken af folkekirke-præster, der de seneste 100 år er kommet på tværs af kolleger, kirkelige myndigheder eller loven. Læs om sagerne her

Nye sigtelser om overgreb hænger over tidligere præst

Ved dagens retsmøde i Holbæk blev sigtelsen mod en nu tidligere folkekirkepræst udvidet til at gælde seksuelle krænkelser mod endnu et barn. Den sigtede erkender sig kun skyldig i overgreb på mindreårig pige

Analyse

Er reinkarnation grænsen for folkekirkens rummelighed?

Folkekirken bør forblive rummelig, men den må ikke miste sin evangelisk-lutherske tradition. Derfor hører reinkarnation ikke hjemme i den danske folkekirke, vurderer ph.d. og cand.theol. Jette Bendixen Rønkilde

Debat

Opstandelsestro og reinkarnation tilhører forskellige kategorier

Reinkarnationstanken skal ses i sammenhæng med begreber som karma og samsara. Karma er handlingen og dens konsekvenser, samsara er den cyklus af elendige genfødsler, som handlingerne resulterer i. Ingen ordentlig buddhist tror derfor på reinkarnationen i den forstand, at man håber på den, skriver Leif Kongshøj

Kronik

Præstesag i Vig handler om meget mere end reinkarnation

Klager fra sognebørn i Vig, som dagens kronikør har fået indsigt i, viser, at sagen om ”reinkarnationspræsten” rummer andre og væsentlige forhold, der ikke før har været fremme. Dette understreger også dens alvor og omfang: Sagen er både en præstesag og en sognesag

De her 10 sager dominerede kirkedebatten i 2015

Hvad vil året 2015 blive husket for? 10 sager giver et billede af, hvad der fyldte i kirkens verden, hvor ikke mindst fire konflikter om præster gav debat

2015 blev et år med heftig kamp om kirkens rolle

2015 har været præget af enkeltsager med præster samt diskussioner om næstekærlighed og kristendom. Fælles for alle debatterne er, at de handler om en grundlæggende konflikt i folkekirken, lyder det fra Marie Vejrup Nielsen, der er leder af Center for Samtidsreligion

Årets personer

Marie Høgh: Det var en regulær mediestorm

Juli 2015: Sognepræst Marie Høgh bliver genstand for sommerens største kirkesag, da hun angiveligt er blevet udfrittet om sit politiske ståsted under en ansættelsessamtale i Berlin. Hun er glad for, at hun holdt stand uden at miste fodfæstet

Kommentaren

Charlotte Dyremose: Lad os få flere sager i præsteretten

Lad os modernisere præsteretten og skabe et rum, hvor der bag lukkede døre kan drøftes teologi og kirkens bekendelsesgrundlag. Konklusionerne kan komme os alle til gode bagefter, foreslår menighedsrådsformand Charlotte Dyremose

Analyse

Reinkarnation i folkekirken får fire gule kort

I fodbold løfter dommeren det gule kort, når nogen har forset sig. Sognepræst Annette Berg har allerede fået tre gule teologiske kort for sine udtalelser om reinkarnation, og kirkefædrene ville have løftet et fjerde, hvis de havde været dommere i denne sag, mener teologiprofessor Kurt E. Larsen

Debat

Reinkarnation er bare uforenelig med kristendom

Det spørgsmål, som reinkarnation er svar på i den østlige tænkning i hinduisme og buddhisme, er Jesus Kristus svar på i evangeliet, skriver teologen Jakob Brønnum.

Debat

Den skråsikre dogmatik begrænser samtalen om reinkarnation

I debatten om præsts tro på reinkarnation må man anerkende, at det guddommelige og gudsmysteriet netop er kendetegnet ved at overstige menneskelig aftaleret og dogmatiske læresætninger, skriver teologistuderende

Se flere

Jobmarked

Se flere jobopslag