Prøv avisen

Præst fra Tømmerup får fængsel i ti år

I dag var der skyldkendelse i sagen mod en tidligere sognepræst fra Tømmerup Sogn ved Kalundborg. Foto: Leif Tuxen

OPDATERET I dag var der skyldkendelse i ankesagen mod den tidligere sognepræst i Tømmerup ved Kalundborg. Østre Landsret kommer frem til samme resultat som byretten og idømmer tirsdag en tidligere præst fra Tømmerup ti års fængsel for misbrug af børn

Der blev kun tale om få frifindelser, da der i dag var skyldkendelse i ankesagen mod en nu tidligere præst i Tømmerup ved Kalundborg. Og Østre Landsret stadfæstede hans dom på 10 års fængsel.

Den tidligere præst Dan Peschack blev i november idømt 10 års fængsel for flere seksuelle overgreb og krænkelser mod i alt otte børn og unge. Han ankede dommen, da han ønskede en kortere straf og frifindelse fra nogle af sagens grovere forhold om blandt andet samleje.

Han kendte sig allerede under retssagen i efteråret skyldig i flere af anklagerne om seksuelle handlinger, og fælles for de anklager var, at de blev understøttet af et stort billed- og videomateriale fundet i præstegården i Tømmerup. De forhold, han i ankesagen har ønsket frifindelse i, har der omvendt ikke været billedmateriale på.

Retten i Holbæk valgte i efteråret at stole på de unge vidners forklaringer frem for præstens ord. Og det samme var i grove træk tilfældet i dag, hvor flertallet af dommerne og nævningene valgte at stole på ofrene.

Flere kendelser blev begrundet med troværdige og detaljerede vidneforklaringerne fra de unge samt med det omfattende billed- og videomateriale i sagen.

Ved spørgsmålet om samleje med to af sagens yngste ofre, blev Dan Peschack dog frifundet fra straffelovens paragraf 222. stk. 2 om at have udnyttet sin psykiske overlegenhed ved brug af tvang eller trusler til samleje.

Derudover blev han frifundet for anklagen om at skulle have produceret en sexfilm med en af de unge krænkede med det formål at sælge den til distribution. I dette spørgsmål var dommere og nævninge meget delte, men flertallet vurderede, at der ikke var beviser for, at filmen blev lavet til andet end privat brug.

Da sagen mod Dan Peschack begyndte i efteråret 2017, var der 30 kriminelle forhold i anklageskriftet, som blandt andet omfattede overgreb og krænkelser på i alt 12 børn. Dengang blev han kendt skyldig eller delvist skyldig i 25 af de 30 forhold og krænkelser mod i alt otte af de 12 børn og unge i anklageskriftet. Skyldkendelsen blev i det store hele stadfæstet i Østre Landsret.

Den tiltalte blev også kendt skyldig i at have udnyttet sin psykiske overlegenhed ved blandt andet at opbygge et tillidsforhold til de unge og tage initiativ til de seksuelle handlinger. Det blev også slået fast, at han havde misbrugt sit embede som præst.