Livet i vuggestuen påvirker resten af dit barns liv

Børn, der går i en daginstitution af høj kvalitet, får bedre uddannelse og job senere i livet end børn, der går i en dårlig institution

Når børn tilbringer dagtimerne i en god børnehave eller vuggestue, der har øje for barnets læring, medfører det, at børnene senere i livet klarer sig bedre i skolen og får bedre uddannelse og job. Derudover bliver færre børn fra en højkvalitetsinstitution kriminelle, og færre kommer på overførselsindkomster.
Når børn tilbringer dagtimerne i en god børnehave eller vuggestue, der har øje for barnets læring, medfører det, at børnene senere i livet klarer sig bedre i skolen og får bedre uddannelse og job. Derudover bliver færre børn fra en højkvalitetsinstitution kriminelle, og færre kommer på overførselsindkomster.

Højere indkomst, bedre job og mindre kriminalitet. Det er nogle af de egenskaber, som børn får med sig i livet, hvis de går i en såkaldt højkvalitetsbørnehave.

Det viser en ny rapport, som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) netop har udgivet. Rapporten behandler daginstitutionernes betydning for børns udvikling, og én af konklusionerne lyder, at børn, der har tilbragt deres dagtimer i en god institution, klarer sig bedre i livet, sammenlignet med børn, der har gået i en lavkvalitetsbørnehave. 

Det skyldes blandt andet, at der i en daginstitution af høj kvalitet er et defineret pædagogisk indhold, som blandt andet omfatter lærerige lege, der styrker barnets adfærd. Det forklarer Mogens Nygaard Christoffersen, der er seniorforsker hos SFI og én af forfatterne bag rapporten.  

”I højkvalitetsbørnehaver har legene et klart formuleret formål med fokus på bestemte kompetencer, som barnet skal lære. Det kan for eksempel være kognitive, sociale, kreative eller følelsesmæssige lege. Det betyder samtidig, at personalet vurderer det individuelle barn for at se, om det har gavn af legene,” siger Mogens Nygaard Christoffersen.

I en højkvalitetsinstitution er der samtidig tilstrækkeligt med personale, og det giver børnene en stærkere relation til de voksne, siger Dion Sommer, der er professor på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

”Børnene får meget mere opmærksomhed af de voksne. De voksne er indlevende og kan i højere grad gennemføre læring i en positiv atmosfære, hvor der er gode relationer og godt humør,” siger Dion Sommer

Ifølge ham er institutionslivets kvalitet fuldstændig afgørende for børn, fordi de i deres tidlige år - og særligt mellem 0-5 år - suger en masse erfaring og læring til sig.

”Hvis barnet er i en verden, der er tryg, venlig og udfordrende, starter barnet i en god cirkel, inden det begynder i skole. Der får de også større succes end børn fra en lavkvalitetsinstitution. Den positive spiral tager børnene med sig videre i livet,” siger Dion Sommer

Ifølge Dion Sommer kan man som forældre hurtigt fornemme, om ens barn går i en højkvalitetsinstitution. 

”Når man går ind i en daginstitution, behøver man ikke være der mere end et minut eller to, før man kan mærke atmosfæren. Man kan komme ind et sted, hvor der er latter, glade børn og en god aktivitet uden støj og larm. Og så kan man komme ind i en institution, hvor der står to børn, som råber ad hinanden og slås om et stykke legetøj - uden at pædagogerne kommer og hjælper. Det første scenarie er forbundet med højkvalitetsinstitutioner,” siger Dion Sommer.

Hele rapporten om daginstitutionens betydning for børns udvikling kan læses her. 

Reportageserie om vores liv i kommunen fra vugge til grav. Allerød kommune. Vuggestue - daginstitutionen Lillerød Børnehus
Reportageserie om vores liv i kommunen fra vugge til grav. Allerød kommune. Vuggestue - daginstitutionen Lillerød Børnehus Foto: Søren Bidstrup