Prøv avisen

Nyt verdenskort viser, hvor det gode liv leves

Det er ikke uden grund, at turister i Danmark som det første lægger mærke til den danske hygge med kaffe, småkager og lys på bordet, siger velfærdsforsker. Foto: Christoffer Askman

Danmark scorer højt på listen over, hvor det gode liv leves i verden, viser ny stor undersøgelse. Men stigning i uligheden i Danmark kan ændre den topplacering de næste år, siger velfærdsforsker

Danmark, Island, Finland, Sverige, Australien, Brasilien, Mexico og Canada er oplagte lande at slå sig ned, hvis man gerne vil bo et sted, hvor det gode liv bliver praktiseret.

Det viser en ny, stor international undersøgelse, som Gallup har foretaget. Undersøgelsen har analyseret, hvordan mennesker i en række lande i verden opfatter kvaliteten af deres liv, og hvad de i øvrigt mener om den politik, der styrer deres samfund. 

Derudover er landenes befolkning blevet bedt om at vurdere deres lands lovgivning og deres adgang til mad, husly og job. 

Danmark er på top-ti-listen over lande, hvor befolkningen kæmper mindst med at få råd til mad. Derudover er danskerne det folkefærd i undersøgelsen, der er mindst tilbøjelige til at mene, at de lever under en korrupt stat, og Danmark er blandt de ti lande i verden, der er mest tilfredse med deres statslederskab - blandt andet fordi mange føler, der frihed til at sige, hvad de mener om landets statsledere. 

Endelig deler vi sammen med Island førstepladsen om at være den befolkning i verden, hvor borgerne trives bedst. Det konkluderer undersøgelsen - blandt andet på baggrund af parametre som sundhed, livskvalitet, produktivitet, arbejde, sociale liv, personlige økonomi og borgerengagement. 

Det er ikke kun vores velfærdssystem, der får det gode liv til at blomstre i Danmark, mener Bent Greve, der er professor og velfærdsforsker på Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet. Ifølge ham spiller størrelsen på vores land også en rolle.

”Små sammenhængende lande fungerer godt. Der er en indre samhørighed, og man kommer ofte bedre ud af det med hinanden. Det er ikke uden grund, at turister i Danmark som det første lægger mærke til den danske hygge med kaffe, småkager og lys på bordet. Det opfattes som et udtryk for, at vi har det godt med hinanden,” siger Bent Greve. 

Det gode liv har til gengæld dårlige kår i lande som Rwanda, Senegal, Syrien og Afghanistan. Disse lande – hvor Syrien og Afghanistan scorer lavest - ligger i bunden af listen over stater, hvor befolkningens trivsel er dårligst.

Til gengæld tegner der sig en optimisme i de lande, hvis økonomier stadig er under udvikling. Eksempelvis er latinske demokratier som Brasilien og Mexico blandt de ti lande i verden, hvor borgerne har den højeste trivselsrate. 

Bent Greve påpeger, at selvom Mexico har været plaget af grove narkotika-sager, der medfører utryghed og usikkerhed, så har landet også haft en økonomisk fremgang, der har påvirket befolkningens opfattelse af deres levestandard.

Hvad angår Brasilien kan kulturelle arrangementer også være med til at påvirke livskvaliteten.

”Brasilien har haft en række begivenheder, der har sat dem på verdenskortet – for eksempel VM i fodbold. Det gør, at borgerne føler, de lever i et land, som bliver taget alvorligt,” siger Bent Greve, der vurderer, at man de næste år også vil se Kina rykke op på listen over lande, hvor det gode liv leves, idet Kina oplever økonomisk fremgang.

Opskriften på det gode liv kræver ifølge Bent Greve, at en række krav er opfyldt - blandt andet skal landet have et højt niveau af stabilitet. 

”Det er godt at være et rigt land, for penge betyder en del på samfunds- og individniveau. Men det er også godt at have tillid til hinanden, så man tør gå ud om aftenen og har et trygt samfund. Kombinationen af lighed, sund økonomi og et velfungerende demokrati er groft sagt hovedingredienserne i, hvordan man skaber et godt samfund,” siger Bent Greve.

Selvom Danmark placerer sig pænt på mange barometre, når det handler om livskvalitet, så kan Bent Greve være bekymret for, at vi de næste år vil rykke ned på listen.

”Vi har set en stigning i uligheden i Danmark i 10-12 år, og derfor kan man forestille sig, at vi på et tidspunkt ikke kommer til at ligge i top i internationale undersøgelser. Når uligheden bliver større, bliver der samtidig en større risiko for, at nogle synes, at nogen får for meget, og andre får for lidt, ” siger Bent Greve.

Hele Gallups rapport “Global States of Mind” kan læses ved at klikke på dette link

70 procent af den i undersøgelsen adspurgte befolkning i Danmark, mener, at de trives godt i deres land. Det samme svarer 70 procent af den adspurgte befolkning i Island. Syrien og Afghanistans befolkning rangerer lavest, når det handler om at trives. Kilde: Gallup