Fagforeningsformænd: Kommuneaftalen er afgørende for virkelighedens velfærd

Lad ikke dette års kommuneaftale være året, hvor I kunne vende udviklingen og sikre velfærdsniveauet - men ikke fik det gjort. For hvis ikke servicerammen løftes med dette års aftale, vil det betyde velfærdsforringelser - stik imod vælgernes ønske, skriver fagforeningsformænd i et åbent brev til landets borgmestre

I alt for mange år har kommunerne sparet penge på børn, ældre, socialt udsatte og administration med den forklaring, at de skal overholde økonomiaftalen med regeringen. De senere år har de ovenikøbet sparet mere, end de havde forpligtet sig til for at være på den sikre side. Det er gået hårdt ud over den service, der kan leveres i kommunerne, hvor sparekniven er svunget år efter år, skriver fagforeningsformænd.
I alt for mange år har kommunerne sparet penge på børn, ældre, socialt udsatte og administration med den forklaring, at de skal overholde økonomiaftalen med regeringen. De senere år har de ovenikøbet sparet mere, end de havde forpligtet sig til for at være på den sikre side. Det er gået hårdt ud over den service, der kan leveres i kommunerne, hvor sparekniven er svunget år efter år, skriver fagforeningsformænd. Foto: FINN FRANDSEN/Ritzau .

Kære borgmestre

Jeres kommuner løfter hver dag en kæmpe opgave. Det er kommunerne og deres ansatte der løfter, understøtter, udvikler, underviser og bistår os alle sammen. Om vi er børn eller ældre, erhvervsdrivende eller ledige, så er det i kommunerne, vi kan finde støtten fra velfærdssamfundet. Derfor er aftalen om kommunernes økonomi afgørende for vores alles hverdag.

Langt den største del af den velfærd, vi alle nyder godt af i vores dagligdag, leveres af medarbejderne i kommunerne.

Det er i dagtilbud og i skolerne, vores børn lærer og udvikles. Det er den verdensberømte ukorrupte offentlige administration, der sikrer, at alle behandles lige. Det er i kommunerne, der er sociale og sundhedsmæssige sikkerhedsnet for de svage og ældre borgere i vores samfund. Det er i kommunerne, vores velfærd følger os fra vugge til grav. Det kan kun lade sig gøre på grund af to vigtige grupper:

De passionerede offentligt ansatte, der hver dag går på arbejde for at gøre noget for andre. Og jer politikere, der sikrer den økonomi, der skal til for at løfte opgaven. I disse dage sidder borgmestrene fra KL i Finansministeriet til forhandlinger om næste års kommunale budgetter. Det er nu, I skal vise, gennem aftalens resultat, at I også vil prioritere den kommunale borgernære velfærd.

Der er ingen tvivl om, at det er hårde forhandlinger, hvor Finansministeriet forsøger at få kommunerne til at bruge så få penge på velfærd som overhovedet muligt. Men vores velfærdssamfund kan ikke levere det velfærdsniveau, vi kender i dag, hvis I ikke står fast og sikrer pengene, så kommunerne kan løfte opgaven. Børnetallet stiger med tocifrede procenter, så der bliver brug for både flere institutioner og flere medarbejdere.

Ledigheden er på sit laveste niveau i mange år, så dem der endnu ikke har fundet fodfæste på arbejdsmarkedet, tilhører en gruppe, der ofte har andre problemer end ledighed – og derfor har brug for en helhedsorienteret indsats. Andelen af forældre, der fravælger den kommunale folkeskole til fordel for privatskoler, er stigende. Og antallet af borgere over 80 år vil på få år fordobles.

Alt sammen kommunale udfordringer, der kræver massive investeringer, hvis opgaven skal løses. Der er derfor et kritisk behov for, at ikke bare anlægslofter, men servicerammen løftes, så opgaverne også i fremtiden kan løses. Hvis ikke servicerammen løftes med dette års aftale, vil det betyde velfærdsforringelser - stik imod vælgernes ønske.

I alt for mange år har kommunerne sparet penge på børn, ældre, socialt udsatte og administration med den forklaring, at de skal overholde økonomiaftalen med regeringen. De senere år har de ovenikøbet sparet mere, end de havde forpligtet sig til for at være på den sikre side. Det er gået hårdt ud over den service, der kan leveres i kommunerne, hvor sparekniven er svunget år efter år.

Nu har I borgmestre mulighed for at lave en ny aftale med regeringen, hvor der er plads til at sikre fundamentet under vores velfærdssamfund - også i årene fremover. I har mulighed for at lave en aftale, der ikke betyder massive besparelser. I har en mulighed for at løfte velfærdsniveauet og genoprette tilliden til det kommunale selvstyre.
 
Danskerne oplever faldende standarder i velfærden, kommunerne sparer og antallet af børn og ældre stiger.

Så kære borgmestre. Lad ikke dette års kommuneaftale være året, hvor I kunne vende udviklingen og sikre velfærdsniveauet - men ikke fik det gjort.

Vi håber, I står fast på en aftale, der skaber et trygt fundament under vores velfærdssamfund.

Elisa Bergmann, formand for BUPL, Anders Bondo Christiansen, formand for Danmarks Lærerforening, Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, Bodil Otto, formand for HK Kommunal og Dennis Kristensen, formand for FOA.