Prøv avisen

10 ting der kendetegner en ateist

Den typiske ateist er en mand, som er yngre end gennemsnittet: I USA er mandlige ateister gennemsnitligt 34 år, mens gennemsnitsalderen for alle amerikanere er 46 år. Foto: Ritzau Scanpix/Iris

Antallet af ateister er støt stigende i USA. Men hvad kendetegner egentlig et menneske, som afviser muligheden for, at der er en gud? Amerikanske studier forsøger at tegne en personkarakteristik

Et stigende antal mennesker i USA opfatter sig selv som ateister. De tror ikke på, at der findes en gud, og de fremhæver fornuft og videnskab som de vigtigste forklaringsmodeller i deres øjne.

Men har de ellers noget til fælles?

Det har den amerikanske tænketank Pew Research Center forsøgt at kortlægge. De har samlet 10 videnskabelige resultater, der er baseret på undersøgelser, som forsøger at bygge en personkarakteristik op af de mennesker, som ikke tror på, at der findes en gud.

Det er dog vigtigt at have for øje, at alle resultater tager udgangspunkt i data fra amerikanske borgere.

1. Flere og flere ateister

I 2014 kortlagde Pew Research Center USA’s religiøse landkort. Her svarede 3,1 procent af amerikanerne, at de betragter sig selv om ateister. I en tilsvarende undersøgelse fra 2007 var svaret blot 1,6 procent.

2. Ateisten er en yngre, veluddannet mand

Den typiske ateist er en mand, som er yngre end gennemsnittet: I USA er mandlige ateister gennemsnitligt 34 år, mens gennemsnitsalderen for alle amerikanere er 46 år.

På samme måde er der en overvægt af mennesker med kaukasisk afstamning - nemlig 78 procent, mens 66 procent af den samlede amerikanske befolkning er kaukasisk.

Og de har i øvrigt i højere grad en universitetsuddannelse.

3. Ateisten er demokrat

Amerikanske ateister foretrækker, at landet bliver ledet af en præsident fra Demokraterne. Det mener i hvert fald 69 procent af ateisterne, som også er mere orienteret mod politisk liberalisme end den gennemsnitlige amerikanske borger.

4. Nogle ateister tror på en gud

Selvom definitionen af en ateist er en, som afviser, at der eksisterer en gud eller et højere styrende princip, angiver otte procent af ateisterne i en undersøgelse, at de tror på, at der er en gud eller en højere åndelig indflydelse. Omvendt er der, ifølge undersøgelsen, hele ni procent af befolkningen, som afviser, at der findes en gud eller ånd. Mens kun tre procent af befolkningen kalder sig ateister.

5. Ateisten tænker over meningen med livet

For mere end ni ud af ti ateister spiller religion ikke nogen rolle i livet. Men over hver tredje ateist tænker ofte over meningen med livet.

Og faktisk er de lidt mere tilbøjelige til at føle en undren over hele universet.

6. Ateisten taler ikke om religion

Kun knap en ud af ti ateister taler og debatterer ofte religions-spørgsmål, mens 65 procent svarer, at de sjældent eller aldrig taler om religion. Til sammenligning svarer 26 procent af folk, som har en religiøs overbevisning, at de mindst en gang i ugen deler deres holdninger om religion med dem, der har en anden tro end dem selv. 43 procent af de troende svarer, at de sjældent eller aldrig taler om religion.

7. Ateisten lytter til videnskaben

Når en ateist skal navigere i, hvad der er rigtigt og forkert at gøre, vælger 32 procent at ty til naturvidenskaben for svar. I 2007 var det tal 20 procent.

8. Ateisten nyder samme (lave) anseelse som muslimer

I en undersøgelse fra 2014 skulle amerikanere give forskellige religiøse grupper point ud fra et følelses-termometer, hvor det kolde 0 var det dårligste og 100 det bedste. Ateister fik 41 point (eller grader), mens muslimer fik 40.

Evangelikale protestantiske kristne (61), katolikker (62) og jøder (63) lå anderledes lunt i svinget.

9. Ateisten er ikke den oplagte præsidentkandidat

Over halvdelen af amerikanerne ville være mindre tilbøjelige til at støtte en præsidentkandidat, hvis denne var ateist. Til sammenligning ville 42 procent sige det samme om muslimer, otte procent om en katolik og 37 procent, hvis kandidaten har haft en affære uden for ægteskabet, og 41 procent, hvis kandidaten har rod i privatøkonomien.

I USA er der dog endnu ingen officielle ateister på politiske topposter.

10. Ateisten har delt moralsk opbakning i samfundet

53 procent af amerikanerne i undersøgelsen fra 2014 mener ikke, at en religion er nødvendig for, at man kan have god moral, mens 45 procent siger, at religion er nødvendig for, at man har gode værdier. De tal er langt højere end i europæiske lande.

Eksempelvis mener 15 procent af franskmændene, at religion er nødvendig for god moral.