Prøv avisen

Politikere om delt børnecheck

Politikerne skylder en forklaring på, om det er i barnets tarv, når børne- og ungeydelsen fremover skal deles lige mellem far og mor, siger Mai Heide Ottosen, ekspert i familiepolitik. Her svarer børne- og socialminister Mai Mercado (K) og Pernille Rosenkrantz-Theil (S), børne- og socialordfører. Foto: Ritzau Scanpix

Er delte børnepenge i barnets interesse? Det tvivler seniorforsker Mai Heide Ottosen på. Her svarer en minister og en ordfører på spørsmålet

Mai Mercado (K), børne- og socialminister: Delte børnepenge er et politisk ønske

Hvad er det faglige belæg for, at delte børnepenge kommer barnet til gavn?

”Der har været et ønske og politisk enighed om at få et system og regler, som passer til den tid, vi lever i og at gøre op med forældet tankegang om, at mor passer børn og far går på arbejde og tjener pengene. Vi støtter det ligeværdige forældreskab, og det indretter vi nu børne- og ungeydelsen efter.”

Hvem har haft det ønske – seniorforsker Mai Heide Ottosen anfægter netop, at der har været en generel kritik af den nuværende ordning?

”Jeg synes tit, jeg er stødt på det fra både mødre og fædre, der undrer sig over, at det altid er kvinder, der får ydelsen. Der har været et ønske om at modernisere også fra de politiske partier.”

Du har selv udtalt, da aftalen blev præsenteret, at: ”Alt det, vi sætter i søen, gør vi af hensyn til barnet”. Nu siger en forsker, at der mangler argumenter for, at en del af aftalen er i barnets interesse. En modernisering bør vel bunde i viden om, hvad der gavner barnet?

”Vi kan se, at en del konflikter i skilsmissefamilierne handler om børne- og ungeydelsen. Jeg tror ikke, at vi helt undgår konflikter om økonomi ved at lave denne ændring, men der har været et politisk ønske om at modernisere reglerne. Jeg køber ikke præmissen om, at forskning skal afgøre fordelingen af denne ydelse. Det her sker af politiske årsager.”

Mai Heide Ottosen mener, at en omfordeling kan skabe flere retslige afgørelser, fordi hovedparten af skilsmissebørn netop ikke bor lige meget ved deres far og mor. Hvad siger du til det?

”Vi ved fra undersøgelser, at økonomien skaber konflikter i dag, og det har været en vigtig politisk prioritering at modernisere måden at udbetale ydelsen på.”

Der er ikke mange faglige argumenter bag det svar?

”Det er fordi, mine svar er politiske. Mai Heide Ottosen er forsker. Jeg er politiker.”

Pernille Rosenkrantz-Theil (S), børne- og socialordfører: Det nuværende system fungerer i hvert fald ikke

Hvad er det faglige belæg for, at delte børnepenge kommer barnet til gavn?

”Jeg ved ikke, om det er bedre for børn i kernefamilier, at pengene deles, for jeg har beskæftiget mig med skilsmissefamilierne i aftalen. Ud fra den viden, vi har fået som politikere, handler en stor del af konflikterne om penge i disse familier, så det nuværende system fungerer i hvert fald ikke. Vi har talt med psykologer, børnesagkyndige, Statsforvaltningen og mange andre og forsøgt at sige: Når vi har den viden, hvad vil så skabe færre konflikter? Vi mener, at i de skilsmissefamilier, hvor man deler barnet lige, skal man også kunne dele checken lige, fordi man er ligestillet i resten, de såkaldte 7/7 eller 6/8-ordninger. Men når den ene forælder tydeligt har forsørgeransvaret i en 9/4-ordning eller mere, skal han eller hun også klart have økonomien.”

Hovedparten af skilsmissebørn i dag bor netop mest hos den ene forælder. Mai Heide Ottosen frygter, at det vil føre til flere retslige afgørelser, hvis alle disse forældre nu skal omkring Familieretshuset for at få afgjort, at børnepengene kun skal tilfalde den ene?

”Skilte forældre kan dele børne- og ungdomsydelsen lige, hvis de har en ordning, hvor barnet bor stort set lige meget hos begge. Andre familier skal ikke have en afgørelse, men tilkendegive hvilken ordning de har. De fleste skilsmissefamilier har jo aldrig været i kontakt med systemet, så systemet aner ikke, hvad de har af ordning. Det skal man gå ind og registrere med sit NemID.”

Der står i aftaleteksten, at bopælsforælderen skal have en ”samværsafgørelse” for at få hele ydelsen. Det lyder mere omstændeligt end en digital registrering?

”Det er en misforståelse fra a-z. Det er en digital registrering.”