Sekularisering

'Sekularisering' kommer af det latinske ord: 'saeculum', som betyder "tidsalder" eller "århundrede". Det oversættes som regel med "verdsliggørelse" og betegner den udvikling, der fører til, at stadig flere livsområder (som videnskab, samfund, kunst og kultur) frigøres fra religiøst formynderskab.
1. Overblik

Hvad er sekularisering?

Sekularisering dækker over den historiske proces, hvormed religion og politik er blevet mere adskilt, og kan som ideologi spores tilbage til John Lockes tanker om tolerance og statens forpligtigelse til at sikre individet frihed til at vælge sin egen guddyrkelse

Sekulariseringen i Danmark vokser

Stadig flere danskere mener, at religion ikke bør være synlig i det offentlige rum, og at stat og kirke skal adskilles. Her bringer Kristeligt Dagblad en række eksempler, der peger på religionens svindende betydning i Danmark

2. Sekularismens historie
Sekularisering

Reformationens altafgørende betydning for sekularisering

Under reformationen mister kirken autoritet, da Luther bryder med katolicismens hierarkiske strukturer og opnormerer det almindelige levede menneskeliv, hvor enhver har et kald og en livsopgave at fuldføre på jorden. Særligt Luthers adskillelse mellem den religiøse og politiske sfære bruges som argument for sekularisering i dag

Religion og politisk ideologi

Civilreligion: Det moderne samfunds nationalreligion

Med civilreligion sniger religiøs dyrkelse sig ind i det moderne samfunds offentlige rum - enten som arv fra landets dominerende religion eller som ideologiske værdier

3. Religion i Danmark
4. Verdens religioner
Interview

Danske jøder og muslimer: Religionsfriheden er under pres

En ny undersøgelse konkluderer, at religiøse restriktioner er et stigende fænomen i Europa. Særligt jøder og muslimer oplever indskrænkelser i form af uønsket offentlig opmærksomhed, forbud og chikane

Ti ting om forholdet mellem stat og religion i Tyrkiet

Sekularister og islamister har siden republikken Tyrkiets grundlæggelse i 1923 kæmpet om definitionsretten på religionsfrihed: Er det frihed fra religion eller frihed til religion? Læs med nedenfor og få en indføring i, hvordan forholdet mellem religion og stat har udviklet sig i Tyrkiet

5. Politik
6. Debat
7. Seneste artikler

Kirkelige organisationer får færre gaver og bidrag

Mens indsamlingsorganisationer generelt har oplevet en stor stigning i indtægterne fra medlemskontingenter og gaver de seneste år, får kirkelige organisationer færre penge ind end før

Religion og ideologi

Hvornår er et land sekulariseret?

Vi får ofte at vide, at vores verden er blevet sekulariseret. Men "sekulær" kan betyde mange forskellige ting, og er det overhovedet rigtigt, at sekulariseringen breder sig?

Sekulariseringen i Danmark vokser

Stadig flere danskere mener, at religion ikke bør være synlig i det offentlige rum, og at stat og kirke skal adskilles. Her bringer Kristeligt Dagblad en række eksempler, der peger på religionens svindende betydning i Danmark

Hvad er sekularisering?

Sekularisering dækker over den historiske proces, hvormed religion og politik er blevet mere adskilt, og kan som ideologi spores tilbage til John Lockes tanker om tolerance og statens forpligtigelse til at sikre individet frihed til at vælge sin egen guddyrkelse

Sekularisering

Reformationens altafgørende betydning for sekularisering

Under reformationen mister kirken autoritet, da Luther bryder med katolicismens hierarkiske strukturer og opnormerer det almindelige levede menneskeliv, hvor enhver har et kald og en livsopgave at fuldføre på jorden. Særligt Luthers adskillelse mellem den religiøse og politiske sfære bruges som argument for sekularisering i dag

Radikale: Konfirmationsundervisning skal ud af skoledagen

At gå til præst skal være et fritidstilbud, lød flertalsbeslutning ved De Radikales landsmøde i weekenden. Flere partier på venstrefløjen bakker op. Men det vil forringe konfirmationsforberedelsen, siger præst

Spørg

Har faddere juridiske rettigheder?

Hvordan kan faddere sikre sig, at barnet opdrages kristent, spørger en læser, der ønsker indblik i fadderes juridiske rettigheder. Professor i kirke- og religionsret Lisbet B. Christoffersen svarer

Se flere