Prøv avisen

Udbredte problemer med hygiejnen på plejehjem

Håndhygiejnen på de danske plejehjem er ikke god nok. Det viser embedslægernes rapporter fra deres uanmeldte besøg i 2005, hvor der var særlig fokus på området.

På trods af stigende problemer med resistente bakterier lever personalet på plejehjemmene ofte ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne, viser Sundhedsstyrelsens rapport over plejehjemstilsynet i 2005.

Af de 1093 plejehjem, som i 2005 fik et uanmeldt besøg af en embedslæge, manglede der skriftlige instrukser om håndhygiejnen på 29 procent. Selv om det er kendt, at bakterier også kan spredes via håndklæder, så fandtes der ingen engangshåndklæder på ligeledes 29 procent af plejehjemmene. På otte institutioner var der slet ingen engangshandsker, på trods af, at det anbefales, at personalet bruger engangshandsker ved håndtering af sekreter, sår og lignende.

/ritzau/