Seneste

artikler skrevet af Søren Lodberg Hvas

Seniorliv

Lyset over Læsø

For 100 år siden bragte sømandshjem lys og oplysning til mange danske byer. I dag er sømandshjemmene i vidt omfang afviklet og afløst af sognegårde, hvor kultur, kirke og oplysning trives

Seniorliv

Vi er børn af sol og sommer

Fællessangen kan noget helt særligt ved et selskab, hvor alle kan være med – også dem, der ikke har en tone i livet

Seniorliv

Luk sommerlyset ind i sindet

Denne sommer er der virkelig grund til at synge Thøger Larsens to sange fra Højskolesangbogen: ”Du danske sommer, jeg elsker dig” og ”Danmark, nu blunder den lyse nat”

Seniorliv

Kunst i kirken – til inspiration og udfordring

Nyligt afdøde maler Per Kirkeby debuterede sent som kirkekunstner. I Frejlev Kirke har han dekoreret kirkerummet samt skabt et modigt monument

Seniorliv

Den høje tid er ventetid

Adventstiden er noget særligt. Jeg husker min barndoms julemåned og glæder mig over, hvordan Aalborg netop nu er pyntet fint op til jul

Årstider og livsaldre

Livets gang har samme modus som årets. Forår, sommer, sensommer og så efterår og alderdom

Sommer er en herlighed med sol og lys

Selvom man som pensionist har ”ferie” året rundt, glæder jeg mig fortsat til sommerferien og dens rejser

Seniorklummen

Forår og konfirmation hænger uløseligt sammen

Det er lærkernes tid, og blandt dem er forårets konfirmander. For os alle gælder, at vort liv afhænger af, at vi dagligt bliver ”konfirmerede”

Seniorklummen

Gode ord gør gode gerninger

I en tid med politiske og religiøse spændinger er sproget vigtigere end nogensinde. Kan man ikke tale sammen i gensidig respekt, visner livet

Seniorklummen

Hvad var det dog, der skete?

Forår giver også lyst til at tage på ture rundt i landet. Og orker man ikke den fysiske rejse, kan man rejse i erindringen

Salmebogen er hjertebogen

Hver dag bruger Søren Lodberg Hvas Salmebogen . Den er en brugsbog, som rummer en uudtømmelig evangelisk poetisk kraft, skriver han

forrige næste