Seneste

artikler skrevet af Daniel Høgagard

De etiske dilemmaer ved aktiv dødshjælp

Aktiv dødshjælp er en central og tilbagevendende diskussion i samfundsdebatten. For mange religiøse er det et vigtigt emne, der netop berører afgørende syn på lidelse, værdighed og barmhjertighed

4 kristne temaer i Harry Potter

Hos Harry Potter er der hverken kirkerum, sakramenter eller hellige skrifter. Alligevel kan man spore et ekko fra den kristne fortælling om Jesus i flere af filmens scener og tematikker

Har teologi en berettiget plads på universitetet?

Engang var teologi alle discipliners overhoved. Men i dag er humanistiske fag trådt i baggrunden for naturvidenskabelige fag. Så hvorfor skal teologi stadig være et fag på universitetet?

Hvad er teologi?

Både teologi og religionsvidenskab er fag på universiteterne i Aarhus og København. Men hvordan skiller teologi sig fra religionsvidenskab, og er teologi egentlig en videnskab?

Kirkehistorie

Kvindesyn og familieliv på Jesu tid

I det første århundrede var kvinders plads i hjemmet i både jødisk og romersk kultur. Alligevel havde kvinderne i Romerriget flere rettigheder end mange andre steder i verden

Jesu samtid

Slaveri blev anset for naturligt på Jesu tid

Tidligere blev det anset for helt naturligt, at et menneske kunne eje andre. Der fandtes ingen rettigheder, der kunne sikre slaver en retfærdig behandling i det romerske eller jødiske samfund

Sådan var de religiøse og politiske forhold på Jesu tid

Hvad var det for en spænding mellem den romerske magt og det jødiske folk, der førte til den retssag mod Jesus, som vi kender fra påskeevangeliet? Forstå de politiske krige og konkurrerende religiøse opfattelser, der prægede det samfund, Jesus levede i

Verdens kirker

Kender du den kirke, Donald Trump tilhører?

"Jeg er presbyterianer" har USA's nye, republikanske præsident Donald Trump sagt. Men hvad adskiller den presbyterianske kirke fra andre protestantiske retninger?

Sådan opstod den allegoriske læsning af Det Gamle Testamente

I 200-tallet blev den allegoriske læsning af Bibelen introduceret i kristendommen. Det betød, at Det Gamle Testamentes historier blev relevante for de kristne, fordi de viste, at Jesu komme hele tiden havde været bestemt af Gud

Sådan har den kristne faste udviklet sig historisk

Fastetraditionen stammer fra Det Gamle Testamente og er samtidig et gennemspil af Jesu 40 dage i ørkenen efter dåben. Men fastede man i oldkirken, og hvad mente Luther om fasten?

Jesu lignelser

Lignelsen om de to sønner i vingården

“Jeg tror, de fleste kan genkende sig selv i begge sønnerne. Vi har både selvoptagetheden og lysten til at gå egne veje i os," siger Henrik Wigh-Poulsen, biskop i Aarhus Stift

Jesu lignelser

Lignelsen om den uærlige godsforvalter

“Det ikke er nok at være god, man skal også være snedig: Som får blandt ulve, der er snedige som slanger og milde som duer”, siger René Falkenberg, lektor i Det Nye Testamente ved Aarhus Universitet.

Jesu lignelser

Lignelsen om den barmhjertige samaritaner

“Jeg ser mig selv både som den, der skal yde hjælp over for min næste og som den faldne og sårede, der kun kan hvile hos Kristus”, siger Massoud Fouroozandeh, valgmenighedspræst i migrant-valgmenigheden Church of Love

Jesu lignelser

Lignelsen om sæden, der gror af sig selv

“Lignelserne er en påmindelse om, at livet er større, end vi gør det til,” siger studenterpræst ved Aarhus Universitet, Jens Munk

Jesu lignelser

Lignelsen om de betroede talenter

Ligesom de fleste andre af Jesu lignelser er historien om tjenerne, herren og pengene åben for flere fortolkninger. Lignelserne provokerer tilhøreren til at tænke med, mener Kasper Bro Larsen, lektor i Det Ny Testamente ved Aarhus Universitet.

Jesu lignelser

Lignelsen om perlen, skatten og voddet

Jeg kan godt lide billedet med perlen, fordi den er et udtryk for opfyldelsen af menneskets søgen. Kristus er perlen - den største, vi kan finde, siger missionspræst Ole Skjerbæk Madsen

Modreformationen fornyede den katolske kirke

Efter Reformationen opstod et behov for åndelig fornyelse i den katolske kirke. Mysticismen blev et forsøg på at imødegå den europæiske interesse for mennesket

Til sankthans fejrer vi en helt særlig helgen

Hvorfor hedder aftenen, hvor vi brænder bål og holder hekse og trolde fra livet, sankthans? Og hvorfor er fejringen af Johannes Døberen en særlig helgenfejring?

Religionsfilosofi

Teodicé-begrebet: Løgstrup om lidelsens plads i verden

Ondskab får os ofte til at tvivle på, om der er en mening med livet. Men er lykken ikke også en grund til at betvivle livets meningsløshed? Dét mente teologen K.E. Løgstrup og kaldte opfattelsen "nihilodicé"

Ikoner skabte strid i Det byzantiske Rige

Ikoner er i den ortodokse kirke et vindue til den åndelige verden, gennem hvilket den troende kan møde Gud. Tidligere har ikoner været årsag til konflikt og forfølgelser

Derfor fejrer irerne Sankt Patricks Dag

I dag fejrer Irland og irere verden over nationalhelgenen Sankt Patrick. Få historien om slave-drengen fra England, der kristnede 400-tallets irske konger og blev en legende

Etik

Tre etiske positioner fra antikken til moderne tid

Vores forestilling om, hvad der er "etisk korrekt" har ændret sig gennem tiden. Grundlæggende kan man skelne mellem tre etiske orienteringer: Dydsetik, konsekvensetik og pligtetik

Indføring

Splittelsen mellem den katolske og den ortodokse kirke

I det 20. århundrede forsøgte man med økumeniske kirkemøder at samle den splittede kristenhed, men hvad var den historiske baggrund for kirkens splittelse, og hvilke stridigheder søgte man at løse for igen at kunne have fællesskab sammen?

forrige næste