Seneste

artikler skrevet af Mogens Mogensen

"At åbne kirken for andre religioner er en kristen tradition"

Når man inviterer andre religioner indenfor eller selv gæster deres hellige rum, skaber man et religionsmøde, der er mere givende end selv den bedste samtale, skriver interreligøs konsulent Mogens Mogensen

Kirkefolk: Det betyder omvendelse

Biskop Kjeld Holm bruger ikke ordene 'omvendelse' og 'mission', har han udtalt. Her giver vi ordet 'omvendelse' til en række kirkefolk. Har de selv oplevet det?

Religion i verden: Sådan blev 2013

En ny pave blev indsat, de kristnes situation i Mellemøsten blev forværret, buddhister gik til kamp mod muslimer og en ung digter med muslimsk baggrund vakte stor opsigt. Der er intet, der tyder på, at religion får en mindre rolle at spille i 2014, vurderer interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Dåben er altid en indlemmelse i Kristi legeme

Folkekirkens mission som kristen kirke er, som det slås fast i en folkekirkelig betænkning, at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Derfor må vi naturligvis forkynde evangeliet for muslimer og også muslimske asylsøgere

Overvejelser over en eventuel dansk imamuddannelse

Hvis forskning og undervisning i islamisk teologi kommer til at foregå efter samme principper som i kristen teologi, er det vanskeligt at argumentere principielt mod, at der kan oprettes en teologisk uddannelse i islam, vurderer interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Analyse: Er tiden til en dansk imam-uddannelse?

Både politikere, forskere og muslimer er åbne over for en dansk imamuddannelse. Spørgsmålet er bare, om det er realistisk på nuværende tidspunkt, overvejer interreligiøs konsulent Mogens S. Mogensen

Nuværende ordning beskytter ikke kirken mod statens indblanding

I den nuværende situation er folkekirken det eneste trossamfund, som ikke fuldt ud nyder godt af den grundlovsfæstede religionsfrihed, fordi ikke bare folkekirkens ydre, men også dens indre anliggender suverænt bestemmes af statsmagten, vurderer interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Vesten har brug for kritik af overgreb mod Mellemøstens kristne

Ingen, der læser Den sidste nadver, kan undgå at blive anfægtet af den beskrivelse, som Klaus Wivel giver af vore medkristnes meget alvorlige situation i Mellemøsten, skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Grosbøll er blevet et orienteringspunkt

Grosbøll er blevet en markør, når for eksempel menighedsråd skal vælge en præst. Ifølge den folkelige forståelse skal en præst tro på Gud, vurderer interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Opgøret med folkekirkens ynkelige forfatning

Kirkeministerens udvalg for folkekirkens struktur fremlagde i sidste uge deres debatoplæg. Interreligiøs konsulent Mogens S. Mogensen har læst det og kommenterer

Man kan faktisk godt kirke

Når vi taler om kirke og det kommer vi i høj grad til, når kirkekommissionen om kort tid fremlægger sin foreløbige rapport er det vigtigt at besinde sig på kirke-grammatikken, mener interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Bomber i Boston: Hvad har de med islam at gøre?

Selvom det skulle vise sig, at terroristerne fra Boston er muslimer og har søgt at retfærdiggøre deres ugerninger med henvisning til islam, viser analyser, at langt de fleste selvmordsangreb er politisk motiverede, skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Det knager og brager i missionselskabsstrukturerne

Det faktum, at der i dag er meget store kirker i Afrika og Asien vidner om, at missionsselskabernes arbejde i høj grad har båret frugt. Men den klassiske missionsselskabsstruktur er i forandring, skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen i sin blog

Syv år efter Muhammedkrisen

I nyere tid har der været en stærk tradition i flere mellemøstlige muslimske lande for karikaturtegninger. Især de anti-semistiske karikaturtegninger kan sagtens måle sig med Jyllands-Postens satiriske tegninger af profeten med hensyn til hån, spot og latterliggørelse, skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Buddhismen fremtidens religion?

Meget tyder på, at buddhismens interaktion med Vestens modernisme gennem de sidste 150 år har ført til dannelse af en tredje retning, der nu er den hurtigst voksende religion i Vesten, skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Folkekirken som vært og som gæst

Den kristne opgave er ikke kun at være den gode vært, der modtager gæster, men også at være den gode gæst. Det er et grundprincip i kristendommen, at den vil møde mennesker, hvor de er, og derfor kommer den altid som en gæst på den lokale kulturs betingelser

Terror skal ikke forklares, men fordømmes"

Det dummeste, vi kan gøre i dag er at fokusere på Hedegaards islamkritiske virksomhed og antyde, at Hedegaard selv indirekte er skyld i, at han blev udsat for et mordforsøg, mener interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Menneskerettighedsdomstolen lægger en fornuftig linje

De nylige domme vedrørende religiøs klædedragt i arbejdssammenhæng følger en pragmatisk linje. De gør de fleste danske virksomheder i øvrigt også, mener ekstern lektor og konsulent Mogens Mogensen

Nationalismens spøgelse går gennem Europa

I nationalismens kamp om identitet og magt i de europæiske nationalstater inddrages ikke kun etnicitet og kultur, men også religion, bemærker interkulturel konsulent Mogens Mogensen

Bonhoeffer stadig et eksempel til efterfølgelse?

Måske skulle vi lade 75 års jubilæet for udgivelsen af bogen Efterfølgelse være en anledning til at overveje, om Bonhoeffer også i dag har noget vigtigt at minde os lutheranere om, når det gælder vor forståelse af, hvad det indebærer at leve af Guds nåde, skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen i sin blog

Dansen om juletræet: Flertal i bestyrelsen har dummet sig

"Det muslimske flertal i bestyrelsen i Egedalsvænge har som muslimer skudt sig selv i foden ved et præsentere den danske befolkning for et helt fortegnet billede af danske muslimers holdning til kristne," skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen i sin blog

Vi mangler et nyt ord for mission

Det er vores ansvar som kristne og kirke, at give danskerne et begreb om mission, så de får mulighed for at gribe, hvad mission er, mener interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Er islam særligt følsom for religionskritik?

Islamkritisk film har bragt Mellemøsten i oprør. Men når muslimer i forskellige samfund reagerer forskelligt på de samme provokationer, kunne det tyde på, at samfundsmæssige forhold også spiller ind, skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Vi kan ikke slippe for symbolernes magt

Selvom vi forbyder religiøse symboler, ville vi alligevel være omgivet af mange andre kulturelle symboler, der former vores forståelse af, hvordan tilværelsen hænger sammen

"Skriften var autoritet for Luther"

Og sådan som jeg læser Skriften, må jeg som luthersk kristen tage stærkt afstand fra Luthers holdning til jøderne og muslimerne, skriver interreligiøs konsulent Mogens S. Mogensen

"Religion er uomgængeligt i udviklingsarbejde"

Selv dér, hvor religion er en del af problemet, må religion også inddrages som en del af løsningen. For alle religioner har ressourcer at trække på, når det gælder udviklingsarbejde, skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Hvordan staver man til religiøst hykleri?

Saudi Arabiens dobbeltmoralske adfærd og pinlige intolerance bidrager mildt sagt ikke positivt til islams image, skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

"Religionsfriheden er under pres"

Hver eneste dag er tusindvis af mennesker, som på grund af manglen på religionsfrihed må lide for deres tro, skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Religionsdialog - nytter det noget?

Alternativet til samtale er, at man ikke taler sammen, og når samtalen forstummer, er der fare for, at konflikten tager over. Hvor galt det kan gå, er den nuværende situation i Nigeria en alvorlig påmindelse om, skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen