Seneste

artikler skrevet af Jonas Adelin Jørgensen

Analyse

Kristne kæmper for frihedsrettigheder i Hongkong

Mange lokale kristne er engageret i protesterne i den tidligere britiske koloni Hongkong. De ser det som en kristen pligt at kæmpe for det, de kalder gudgivne menneskerettigheder, vurderer akademisk medarbejder Jonas Adelin Jørgensen

Analyse

Fortsat pres på Indiens minoriteter efter de religiøse hindunationalisters valgsejr

Præsident Narendra Modi har formået at overbevise den jævne inder om, at det er vigtigere at have en fælles hindu identitet og stolthed end at have brød på bordet. Dermed har Modis religiøst-nationalistiske politik klart vundet over tidligere tiders sekulære visioner, vurderer generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Analyse

Religionsanalyse: Religiøse minoriteter går en hård tid i møde i 2019

Der er brug for international støtte og solidaritet over for religiøse minoriteter i 2019. Derfor må vi som borgere holde vores politikere fast på de internationale institutioner og mekanismer, skriver generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen i denne uges religionsanalyse

Analyse

”Systematisk diskrimination af minoriteter i Kina fortsætter"

Danmark er medlem af FN’s Menneskerettighedsråd. Et andet medlem er Kina. Har Danmark mon mod til at påpege misbrug og overgreb af muslimsk, etnisk minoritet i Kina, spørger generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen i denne uges analyse

Analyse

Kirkelederes støtte til Erdogan er et valg mellem to onder

Kirkeledere i Tyrkiet og den amerikanske præst Brunson, der har husarrest i landet, er tilsyneladende blevet en slags gidsel i handelskrigen mellem Tyrkiet og USA, vurderer generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen og giver et indblik i den nuværende situation i landet

Analyse

Misbrugssager får endelig pave Frans til at lade handling følge ord

Efter årevis med utallige sager om seksuelt misbrug i toppen af den katolske kirke, begynder pave Frans nu at gøre alvor af sin tale imod krænkelser. Og det er opsigtsvækkende, skriver generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen i religionsanalysen

Analyse

Kristendommen er vigtig i politik, fordi den fastholder det menneskelige

I et transnationalt Europa, hvor store dele af den europæiske befolkning oplever at være politisk udelukkede eller marginaliserede, er der behov for kristendommens menneskelige perspektiver i de politiske diskussioner og beslutninger, vurderer generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Analyse

Man må adskille religion og politik for at få et fredeligt Afrika

Når en magthaver udpeges på grund af sit religiøse tilhørsforhold og ikke på grund af sine kompetencer, vil han varetage sit baglands frem for folkets interesser, skriver generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen fra Kirkernes Verdensråds konference i Tanzania

Synspunkt

Teologi-lektor: Frelsen hænger sammen med synden

Kristen frelse skal opfattes som tredimensional, både individuel, social og eskatologisk, skriver ekstern lektor i teologi og generalsekretær i Dansk Missionsråd Jonas Adelin Jørgensen

Analyse

Er blasfemiparagraffen et værn mod hadprædikanter?

Hadprædikanter skal mødes med en robust frihedslovgivning, som sikrer den enkeltes frihed til at tænke, tro og ytre sig. Det skal vi stå værn om i Danmark, mener generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Nytårshilsen

Arbejd for en fredelig sameksistens med jeres muslimske naboer

Jeg skriver til jer for at påminde og opmuntre jer overfor det nye år, som snart begynder. Jeg tror, at vi kan lære noget af jer, og jeg tror også, at der er ting, som I kan lære af os, skriver generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen i sin nytårshilsen til de kristne i Den Centralafrikanske Republik

Debat

Jeg opfordrer Wigh-Poulsen til at vende blikket udad

Den ny Aarhus-biskop skal lægge vægt på globalt udsyn, mener debattør, der mener, at det at tale forfulgte minoriteters sag er en værdifuld måde at bruge sit udblik på i en dansk sammenhæng

Religionsanalysen

Er Indien på vej med en lov mod religiøs omvendelse?

I Indien fører diskussionen om omvendelse ofte til fornyede spændinger mellem hindumajoriteten og de muslimske, kristne og buddhistiske minoriteter, skriver generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Spørg

Gør trossamfundene noget for samfundet?

"Jeg vil gerne pege på, hvordan træk, som er karakteristiske for moderne, vestlige, protestantiske trosfællesskaber, samtidig udgør rygraden i moderne liberale demokratier", svarer generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Nytårsrefleksion

Verdens flygtningestrøm kalder på vores gæstfrihed

Hvis jeg skulle ønske noget for de kristne kirker i Danmark i 2015, ville det være at være gæstfri, at blande sig i debatten, at give gavmildt til organisationer og at bede, skriver generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Religionsanalysen

Hvor alvorligt et problem er religionsforfølgelser?

Sammen med det totalitære, nordkoreanske styre er de radikale, islamistiske grupper den største trussel mod religionsfrihed i dag, skriver generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Spørg

Kan vi ikke gå tilbage til den oprindelige trosbekendelse?

I praksis ville de færreste kristne nok kunne redegøre historisk eller teologisk for hvad ’filioque’ betyder og hvorvidt det er en vigtig og nødvendig tilføjelse, svarer ph.d. og generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Teolog: Omvendelse medfører sociale forbedringer

En undersøgelse viser, at omvendelse til kristendom fører til politisk engagement, mere velfungerende familier og flere rettigheder for kvinder i det globale syd, skriver teolog og generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Nytår: Det skal kirken ønske sig i 2014

Kirken i Danmark mangler et inspirationscenter for menighedsudvikling. Et sådant ville nemlig give kirkerne i Danmark afgørende mulighed for at lære af hinanden, mener generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Konspirationsteorier fører til kirkeafbrændinger i Egypten

Mursi-tilhængere anklager de kristne for forbindelser til militæret og opstanden mod Mursi. Dermed retfærdiggør de kirkeafbrændingerne, skriver generalsekretær i Dansk Missionsråd Jonas A. Jørgensen

"Frans I kan blive en stærk talsmand for politisk teologi"

Som biskop i Buenos Aires har Bergoglio talt mod de velhavendes manglende retfærdighed i forhold til fattige og til fordel for de fattiges kamp for arbejde og indtægt, skriver generalsekretær i Dansk Missionsråd Jonas Adelin Jørgensen

"Tro og tvivl følges ad i kristendommen"

Fordi troen er relevant i teologisk forstand, så er det vanskeligt at forstå, hvorfor tro ikke skulle være relevant for det at være kristen eller præst, skriver generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Kan man være muslim og kristen samtidig?

Kulturelt og værdimæssigt vil det være muligt. Teologisk er forskellene imidlertid flere, men nogle befolkningsgrupper forsøger faktisk at leve som kristne muslimer i praksis, svarer generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

"Pinsekirker uddriver fattigdommens ånd"

Til forskel fra den mere asketiske klassiske pentekostalisme, så fokuserer fremgangsteologien i høj grad på materiel velstand og økonomisk fremgang som tegn på Åndens nærvær, skriver generalsekretær i Dansk Missionsråd, Jonas Adelin Jørgensen

Kirker kan bruges til at opfylde 2015-målene

I arbejdet med at halvere fattigdom og sult i verden må man ikke undervurdere den kristne kirke som medspiller, skriver generalsekretær i Dansk Missionsråd Jonas Adelin Jørgensen

"Pinsekirker gør op med traditionelle kønsroller"

Hvis social forandring og nye kønsroller skal begynde et sted i det globale syd, så kunne pinsekristendommen meget vel være stedet, skriver generalsekretær i Dansk Missionsråd Jonas Adelin Jørgensen

Må man bygge kirker i muslimske lande?

"I teorien ja. I praksis ses forhindringer af både praktisk og ideologisk karakter," svarer generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Lægger Jesus op til dødsstraf?

Skriftstedet om møllestenen er ment som en selvprøvelse for den kristne, forklarer generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Læserspørgsmål

Er voksendåb rigtigt kristent?

Man kan kritisere både lutheranernes og baptisternes dåbssyn - men vi har egentlig brug for begge perspektiver, mener generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Bistandskroner og mission. Tingene holdes adskilt

Det er rigtigt, at kristent missionsarbejde har ændret karakter og fokus gennem det 20. århundrede, men både forkyndelse og diakoni har hele tiden været til stede i kristen mission.

Vi kan møde Kristus i en moské

Der er ikke noget område af virkeligheden, som er udelukket fra Gud, eller som er uden for Åndens rækkevidde, mener generalsekretær for Dansk Missionsråd Jonas Adelin Jørgensen

Hvad er Ordet?

Er 'Ordet' trosbekendelsen eller Bibelen? Spørger en læser. 'Ordet' er i kristen teologi først og fremmest personen Jesus Kristus, svarer teolog Jonas Adelin Jørgensen

Er den katolske kirke en religion?

Den romersk-katolske kirke bør kaldes for kirke, selvom den også er en religion i den moderne forstand af ordet, svarer teolog Jonas Adelin Jørgensen

Tak til Politiken for undskyldning

Muslimers ret til at leve i overensstemmelse med deres tro og overbevisning må respekteres, siger dagens debattør Jonas Adelin Jørgensen

"Der er ikke flere veje til Gud"

Se generalsekretær Jonas Adelin Jørgensens kommentar til sognepræst Kristine Stricker

Pinse giver barneforhold til Gud

I pinsen oplever vi den skabende kærlighed, som løfter den troende over i Guds evige væsen, skriver teolog Jonas Adelin Jørgensen

Hvad betyder kødets opstandelse?

Mennesket er en enhed af krop og sjæl. En opstandelse kun for sjælen er utænkelig i kristendommen, skriver teolog og ph.d. Jonas Jørgensen i kristendom.dks brevkasse

Mennesket er en enhed af krop og sjæl

Ifølge den kristne forståelse er mennesket en sjælelig krop eller en kropslig sjæl, som lever på et afgrænset sted i historien, men som har en evighedsdimension i sig, skriver cand.theol. og ph.d. Jonas Adelin Jørgensen i kristendom.dks brevkasse

Hvad mener kristendommen om sjælen?

For kristendommen er der ikke tale om to forskellige dele af mennesket, når der tales om krop og sjæl, skriver cand.theol. og ph.d. Jonas Adelin Jørgensen i kristendom.dks brevkasse

Er Muhammed nævnt i Bibelen?

I kristen tradition har der ikke været nogen tvivl om, hvem den profet, som Moses talte om, var, skriver cand.theol. og ph.d. Jonas Adelin Jørgensen

forrige